dimecres, 8 de maig del 2019

DEIÀ: PER UNA DEMOCRÀCIA DEL SEGLE XXI


A les properes eleccions municipals ens hi jugam moltes coses. A Deià, a més de triar el govern dels següents quatre anys, decidim si acabam amb una anomalia que just compartim amb Estellencs i Santanyí: som un poble on mai hi ha hagut alternança, perquè més enllà del ball de sigles mai han deixat de governar partits de caire conservador. Més enllà d'altres qüestions, que una força progressista, verda i feminista com Agrupació DEIA obtingués majoria després de quaranta anys monocolor suposaria una consolidació de la democràcia.Precisament aquest enfortiment de la democràcia, evolucionar cap a una democràcia moderna és un dels reptes que ens plantejam. I hi ha moltíssim a fer, la majoria de coses sense gairebé despesa: és qüestió de voluntat.

En la democràcia del segle XXI la ciutadania no es limita a votar cada quatre anys, i la representació es combina amb la participació continuada. Això vol dir informar permanentment del que es fa i es pot fer a l'Ajuntament (i no només al suro de l'Ajuntament, quan tenim canals de missatgeria instantània fàcils i gratuïts), i obrir espais de proposta, debat i consens. Nosaltres posam tres eines bàsiques damunt la taula: la creació de fòrums ciutadans sectorials, la recuperació de l'Agenda Local 21 per qüestions mediambientals i els pressupostos participatius. Evidentment és més complexe que dur les coses a votació i decidir-ho entre set regidors en un ple, però les decisions preses resultaran més riques, perdurables i sobretot beneficioses per la majoria.

Parlant dels plens, no pot ser que se segueixin realitzant a les 9:30 del matí, quan la majoria de la gent fa feina i no hi pot assistir. I no pot ser que l'any 2019 no se retransmetin en directe per internet, i que la gent no hi pugui accedir en qualsevol moment des de ca seva i fiscalitzar què hi feim els seus representants. A més, cal que de tant en tant ens aturem a analitzar el model de poble en la seva globalitat, i per això proposam un Debat Anual sobre l'Estat del Poble.

En una democràcia del segle XXI, cal fomentar que la ciutadania s'autoorganitzi. L'Ajuntament ha de donar suport a les associacions, un suport que ha de ser estable i no ha de dependre mai de la voluntat del polític de torn, perquè aquest suport no s'ha d'entendre mai com un favor. Per això farem una ordenança que reguli aquest suport i totes les ajudes que les associacions necessiten.

En una democràcia del segle XXI l'honestedat i el compromís amb la legalitat dels representants i servidors públics ha d'estar assegurada. Com va sortir publicat la setmana passada en aquest mateix setmanari, encara pagam les llicències il·legals de Llucalcari, que qualcú va decidir atorgar però que costejam entre tots. Els darrers trenta anys els ciutadans de Deià i Mallorca hem pagat milions -en plural- d'euros, entre advocats (un ajuntament defensant una llicència privada!), esbucaments i indemnitzacions. Agrupació DEIA som l'antítesi i l'antídot a aquesta forma de funcionar segons la qual la majoria pagam els beneficis d'una minoria. Aquestes eleccions també van de deixar això enrere, com gràcies a l'Agrupació ja han passat a la història els milers d'euros públics en dinars i sopars de dubtós interès social, les contractacions a dit o les concessions sense concurs públic (encara pagam els tril·lerismes que es feren amb el clavegueram!).

En una democràcia del segle XXI la gestió pública ha de ser exemplar. Per això en proposam una de més eficient pel que fa als recursos econòmics i humans de l'Ajuntament, i també aprofitar totes les ajudes que es treuen per a les corporacions locals per part del Consell, el Govern o la Unió Europea. Aquesta legislatura s'ha deixat perdre més d'un milió -que coneguem-, perquè no s'hi hagi presentat cap projecte o no s'hagi presentat tota la documentació com toca. Això no pot passar.

Volem una democràcia del segle XXI per a uns deianencs i deianenques plenament lliures i iguals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada