dijous, 10 de novembre del 2011

Moció "panells informatius"

Presentada el passat 4 de novembre:

Nosaltres, altres entitats i fins i tot l'Ajuntament hem de recórrer als pals de l'electricitat per a posar els cartells anunciant les activitats que duim a terme.


Seria més net si hi hagués punts aposta a diversos indrets del poble; a més, la gent ja sabria on anar a cercar la informació. L'únic punt existent (el de sa Tanca) no basta, i a més es veu poc.

Un bon accés a la informació és cabdal per a una bona democràcia.

Per això presentam la següent

MOCIÓ

L'Ajuntament disposarà suros a diversos punts del poble per a què entitats, veïnats i ell mateix puguin penjar-hi cartells de les diferents activitats que es duen a terme a Deià.

Aprovada per unanimitat.

Moció "retornar els doblers públics emprats en un dinar dels regidors del PP amb llurs parelles i fills"

Presentada el passat 4 de novembre:

El passat 24 de juny els regidors del Partit Popular d'aquest Ajuntament varen fer un dinar amb les seves parelles i fills (els que en tenen), a més d'un veïnat, al restaurant sa Vinya. La factura d'aquest dinar, que pujava a 518,70€, va ser carregada a l'Ajuntament.

Agrupació DEIA trobam immoral que en temps de crisi es convidi a dinars a familiars de regidors amb doblers públics. Els doblers públics no surten d'una màquina màgica de fer doblers, sinó dels impostos dels ciutadans. Per això és important recordar que l'àpat que vostès es pegaren aquell dia (i tots els que s'han pegat, ja que el Batlle ha dit que era una activitat tradicional) surten, per exemple, de les contribucions que les deianenques i els deianencs han pagat aquests dies, en molts casos amb molt d'esforç.

Els regidors cobram per la feina que feim. I en el seu cas, un molt bon sou. Així que l'Ajuntament no els ha de convidar a res per agrair-los res. Ja s'enduen l'agraïment cada final de mes. Si volen anar a fer un dinar de germanor el dia de sant Joan, ens pareix perfecte, però es poden pagar el plat de la seva butxaca.

A més, hauran d'explicar quin profit treu el poble de convidar les seves parelles i fills a dinar el dia de sant Joan. Perquè si la resposta és cap profit, com nosaltres creim, i aquesta factura es paga amb doblers públics, es podria estar incorreguent en un delicte de malversació de fons públics, tipificat a l'article 433 del Codi Penal.
I no és per la quantitat del dinar, sinó per la qualitat de la nostra democràcia: són uns gestors dels recursos públics, no els seus propietaris. Així que no en poden fer el que els véngui en gana.

Per tot això presentam la següent

MOCIÓ

El Ple de l'Ajuntament de Deià exigeix als regidors de l'equip de Govern de retornin els 518,70€ que es varen gastar en un dinar amb llurs parelles i fills dia 24 de juny i que en cap cas respon a un interès públic.

Rebutjada per 4 vots en contra (PP) i 1 a favor (Agrupació DEIA)

Precs i preguntes del Ple Ordinari de dia 4 de novembre

 1. Fa més de quinze dies vàrem sol·licitar per escrit quines persones havien assistit al dinar que es va celebrar amb fons públics a sa Vinya dia 24 de juny i que va costar 518,70€; la regidora Magdalena López just ens n'havia informat verbalment, dient que hi eren els regidors del Partit Popular, les seves parelles i els fills de qui en té, a més d’un veïnat; aquesta versió va ser corroborada per un testimoni. Encara no hem obtingut resposta per escrit. Per això, i perquè a la premsa s’han dit coses diferents a les que ens va explicar la regidora i el testimoni, demanam al senyor Batle: qui va assistir a aquest dinar?
El batle contesta que no se'n recorda, que la secretària ens contestarà per escrit.

 1. El Batle ha dit a la premsa que aquest dinar (dels seus regidors amb les respectives parelles) era tradicional. Des de quan?

El batle contesta que des que ell sap.

 1. Fa més de quinze dies vàrem presentar una sol·licitud a Secretaria-Intervenció, Tresoreria i Batlia demanant que s'aturàs el pagament de la factura de 518,70€ de Vinya de dia 24 de juny (amb entrada a l'Ajuntament de dia 1 de juliol), i que se'ns comunicàs immediatament si no es podia aturar perquè el pagament ja s'havia efectuat; encara no n'hem obtingut cap resposta. Ja s'ha efectuat el pagament? Si és que no, es pensa aturar?

Sense resposta.

 1. Lamentam que el Partit Popular intenti constantment mesclar les nostres famílies amb la nostra tasca de regidors, quan en són completament alienes fins que els donem doblers públics o els afavorim indecentment amb les nostres votacions aquí. Ho vàrem patir amb la meva família per l’assumpte de l’aigua i amb la de na Cristina López pel tema dels restaurants (en els dos casos, a més, recorreguent a falsetats).

Sense resposta.

 1. Els oms de davant es Molí i can Madó estan malalts. Pregam que es mirin de salvar o tallar si són insalvables per evitar qualque accident.

Contesten que s'han demanat estudis a la Conselleria de Medi Ambient per a actuar-hi.

 1. Les pasteres segueixen en mal estat (n’hi ha de buides, seques...). Ja ho vàrem demanar al passat plenari, però no hem vist millora. Ja que varen costar tants de doblers, se n’hauria de tenir cura o llevar-les, perquè acaben enlletgint enlloc d’embellir.

Contesten que esperaven les pluges per a sembrar-ne de noves.

 1. El tros de carrer del final del Porxo, que va dels poals de fems a cas Coix, és públic o és privat? Perquè un propietari es dedica a posar-hi pasteres i tancar-lo a poc a poc. Nosaltres entenem que és públic (basta veure que hi ha enllumenat públic), però no entenem per què l’Ajuntament no hi fa res.

El batle contesta que la plaça és pública, el carrer que segueix no.

 1. A les escales de sa Font Fresca hi ha molt de verdet i hi ha perill seriós de llenegar. Pregam s'hi posi solució. A més convendria millorar la síquia que comunica la font amb el torrent, perquè quan ve molta d’aigua es desborda.

Se'n pren nota.

 1. El 19 de setembre vàrem demanar el cost total de les camionades d'aigua que s'han duit aquests mesos, i encara no hem obtingut resposta. Quina és la quantitat?
El batle contesta que uns 22.000€.

 1. Dia 22 de setembre vàrem demanar per escrit quina ha estat la quantitat exacta que ha pagat Dournier SA a l'Ajuntament en concepte del cànon variable del 95% sobre els excedents anuals que aquesta empresa ha obtingut gràcies a la concessió del servei municipal d'ORA d'ençà del maig de 2009, i encara no se'ns ha contestat. Quina és la quantitat?

La secretària ens ho donarà per escrit.

 1. El passat 7 d'octubre vàrem informar al govern municipal que havíem rebut diverses queixes de gent que vol passejar per la passarel·la en direcció a s'Empeltada perquè els cotxes aparquen damunt la zona destinada a vianants, alhora que demanàvem que es prenguessin mesures per solucionar el problema. Què s'ha fet?

S'ha solucionat. El regidor Apesteguia diu que no a tots els trams. Contesten que és veritat, però que ja estan comanats més pilons.

 1. En el passat Ple de 2 de setembre vàrem aprovar una moció en què donàvem suport a l'equip de govern per a aconseguir millorar la recepció dels canals de radiotelevisió. Que s'ha fet en aquest sentit?

S'han fet les reunions pertinents i s'esperen informes tècnics.

 1. Com funcionarà l’escola de música?

Com l'any passat.

 1. Des d'Agrupació DEIA volem dir que trobam un encert el reasfaltament de la carretera de Deià a Valldemossa, tal com va demanar aquest Ple per unanimitat. De totes maneres, encara resten trams sense asfaltar. Es té un calendari per acabar-ho?

El batle ha donat les culpes al passat govern del Consell i diu que es mirarà d'acabar tot d'una que sigui possible.

 1. Així mateix, trobam positiu que s'hagin col·locat badens a Arxiduc Lluís Salvador tal com molts veïnats i aquesta oposició havíem demanat moltes vegades. De totes maneres, volem recordar que hi ha carrers de nuclis urbans (es Clot, sa Vinya Vella, es Recó, Llucalcari, etc.) que presenten molt mal estat. Pregam que s’hi posi solució.

Responen que està prevista i pressupostada una millora dels carrers del casc urbà.

 1. També demanant que es posi un pas de vianants entre el forn i la papereria, ja que és un lloc de pas habitual molt transitat.

Diuen que està massa dins el revolt i que s'ha denegat des de Trànsit.

 1. El paviment del camp de futbol és molt antic i s’engorga fàcilment. S’hi hauria de posar solució.

Se'n pren nota.

 1. A la carretera de sa Cala, a l’altura de la barrereta de son Bujosa hi ha un vessament d’aigües. Demanam que s’hi posi solució.

Se'n pren nota.

 1. Demanam que es tengui més cura en la neteja de tots els carrers, ja que molts veïnats es queixen que el servei actual no basta.

Se'n pren nota.

 1. Abans de les pluges, s’haurien de fer les clavegueres netes.

Responen que està fet.

 1. El contenidor de paper i cartró de davant el forn s’hauria d’embellir, ja que està a un lloc molt transitat i emblemàtic; s’hi podria posar una caseta de fusta?
Es recull la demanda.

 1. En el passat Ple ordinari de 2 de setembre es va deixar per a aquest Ple les següents preguntes a regidors, que ja havíem presentat per escrit l'11 d'agost:

A Javi Deyà: informació, a grans trets, de la situació actual i dels principals projectes de cadascuna de les àrees que té delegades: Hisenda, Medi Ambient, Obres i serveis i Governació.
Se n'han oblidat.

 1. A Xisco Arbona Alba: informació, a grans trets, de la situació actual i dels principals projectes de cadascuna de les àrees que té delegades: Urbanisme, Patrimoni, Esports i Emergències.
Se n'han oblidat.

 1. A Magdalena López: informació, a grans trets, de la situació actual i dels principals projectes en cadascuna de les àrees que té delegades: Serveis Socials, Cultura, Turisme, Comerç, Recursos Humans, Protecció Ciutadana, Festes i Joventut.
Se n'han oblidat.

 1. De totes maneres, trobam que seria democràticament bo que, tal com vàrem demanar l'11 d'agost, hi hagués reunions i un diàleg fluït entre els diversos grups municipals sobre els principals projectes de poble. Això ens permetria, als regidors de l'oposició, proposar o acordar sobre el que, com a govern, pensau dur a terme. Però si des de l'11 d'agost (fa tres mesos!) no heu trobat un moment per a l'oposició...