dijous, 7 de juliol de 2011

Desenvolupament del ple del 6-7-2011

1- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR FRANCESC ARBONA ALBA.
2- PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE L'AJUNTAMENT PLE.
Proposta d'Agrupació DEIAmensuals i els horabaixes, per a facilitar l'assistència dels regidors i sobretot la dels ciutadans, que als matins fan feina. Rebutjada per 3 vots a favor (Agrupació DEIA) i 4 vots en contra (PP).
Proposta PP: bimensuals i a les 9:30. Aprovada per 3 vots en contra (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
3- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.
Proposta Agrupació DEIA: d'Hisenda, General i una per cada regidor delegat, per a facilitar la tasca propositiva de l'oposició. Rebutjada per 3 vots a favor (Agrupació DEIA) i 4 vots en contra (PP).
Proposta PP: d'Hisenda i General. Aprovada per 3 vots en contra (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
4.- NOMENTAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS.
Tots els representants són del Grup Municipal del PP. Aprovada per 3 abstencions (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
5.- DESIGNACIÓ DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ.
Magdalena López. Aprovada per 3 abstencions (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
6.- COMUNICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA REFERENT A:
Nomenament de Tinents de Batle: Javi Deyà Caamaño.
Delegacions de competències de Batlia:
*Hisenda, Medi Ambient, Obres i Serveis i Governació: Javi Deyà Caamaño.
*Serveis Socials, Cultura, Turisme, Comerç, Recursos Humans, Protecció Ciutadana, Festes i Joventut: Magdalena López Vallespir.
*Urbanisme, Patrimoni, Esports i Emergències: Xisco Arbona Alba.
Escrits dels portaveus dels grups polítics sobre l’adscripció concreta de regidors dels seus grups a les comissions informatives.
7- RÈGIM D'IMDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Proposta Agrupació DEIA: rebaixar 50% els sous de tots els regidors (de 5.116€ a 2.558€ els de govern i de 1.729€ a 864€ els de l'oposició). Rebutjada per 3 vots a favor (Agrupació DEIA) i 4 vots en contra (PP).
Proposta PP: regidors de govern, de 5.116€ a 6000€, el batlle a 8.456€; regidors de l'oposició, de 1.729€ a 1.440€ el portaveu i 1.320€ les altres regidores. Aprovada per 3 vots en contra (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
8- DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE LA REGIDORA MAGDALENA LÓPEZ VALLESPIR.
Aprovada per 3 vots en contra (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
Explicació del sentit del vot d'Agrupació DEIA: fa 8 anys vàrem votar a favor perquè ho pagava el govern i trobàvem que el poble de Deià es podia beneficiar de tenir qualcú que s'hi dedicàs; fa 4 anys hi vàrem votar en contra perquè vàrem comprovar que el batlle no es dedicava a fer la feina per la qual cobrava; ara hi tornam a votar en contra perquè el poble va votar en Jaume Crespí per a que fos i fes de batlle, i no per a què partís a Palma, per tant na Magdalena (tot i que mereix el vot de confiança que en el seu dia tengué en Jaume) no hauria de tenir dedicació exclusiva ni aquest sou, perquè el poble no li ha encomanat aquesta funció.

Comunicat de premsa

LA COALICIÓ PROGRESSISTA MOSTRA EL SEU DESACORD AMB L'APUJADA DEL SOU DE L'EQUÌP DE GOVERN, LA BAIXADA DE L'OPOSICIÓ, QUE SE SEGUEIXIN FENT ELS PLENS AL MATÍ I QUE EL BATLE FUGI CAP A PALMA

La coalició Agrupació DEIA-PSM-PSOE-IniciativaVerds ha lamentat que el PP s'hagi apujat el sou en temps de crisi: si la passada legislatura els regidors de l'equip de govern cobraven 5.116,82€ anuals, ara en cobraran 6.000, 8.456€ en el cas del batlle. Això sí, l'assignació de l'oposició es veurà reduïda considerablement: els darrers quatre anys cobraven 1.729,75€ anuals, quantitat que passarà a 1.440€ (-290€) per al portaveu i 1.320€ (-410€) per a les altres dues regidores. El total del canvi suposarà un augment de 4.001€ en la despesa per a polítics. El portaveu de l'oposició, Lluís Apesteguia, ha criticat la decissió del PP, que segons el seu partit "predica allò que no creu: s'ompl la boca amb austeritat i a la mínima que s'apuja els sous". En aquest sentit i en el mateix ple el PP ha rebutjat una esmena d'Agrupació DEIA que proposava reduir els sous en un 50% per mor de la crisi i la disminució d'ingressos, una mesura que hagués suposat un estalvi de 14.270€ anuals (els regidors de govern haguessin cobrat 2.558€ anuals davant els 864€ de l'oposició ). "Cadascú està en política per allò que hi està", ha sentenciat Apesteguia.

En el mateix ple el PP ha rebutjat una proposta d'Agrupació DEIA en què es demanava que els plens es fessin mensualment i els capvespres, per a facilitar la feina de l'oposició i l'assistència de la ciutadania; els plenaris seguiran així cada dos mesos i a les 9:30 del matí, cosa que demostra el poc tarannà democràtic dels populars, segons l'Agrupació. Així mateix, Apesteguia ha criticat que el regidor popular Javi Deyà hagi votat en contra de fer els plens el capvespre, ja que fa quatre anys, essent regidor d'UM a l'oposició, hi va votar a favor; "la democràcia participativa i la transparència no li deuen agradar, ara que ja és al govern".

Agrupació DEIA també ha votat en contra de la dedicació exclusiva de la regidora popular Magdalena López, perquè "la gent va votar en Jaume Crespí per a què fos i fes de batle, no per a què se n'anàs de conseller a Palma i deixàs les seves funcions en mans de la número 4 de la llista del PP; aquests compongos no agraden a la gent, que veu com al PP de Deià s'ha cercat col·locar el màxim de gent".

Així mateix, Apesteguia ha celebrat que s'hagi eliminat la Junta de Govern, òrgan que segons ell no tenia cap sentit a un poble amb 7 regidors i que només servia per a decidir sense la participació de l'oposició.

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/07/07/agrupacio-deia-rechaza-subida-sueldos-aprobada-pp-jaume-crespi/684673.html