dimecres, 2 d’octubre de 2013

MOCIÓ DE SUPORT ALS DOCENTS I A L'ESCOLA PÚBLICA I DE QUALITAT

Els regidors d'Agrupació DEIA, amparant-nos en el punt 2 de l'article 80 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears,

demanam al Batle-President de l'Ajuntament de Deià i al seu secretari la convocatòria d'un ple extraordinari per a tractar la moció de "Suport als docents i a l'escola pública i de qualitat" que adjuntam.


MOCIÓ 

De suport als docents i a l'escola pública i de qualitat


La política educativa del Govern de les Illes Balears ha generat aquests dos darrers anys un clima de desconfiança i conflictivitat creixent en el sector educatiu que ha desembocat aquest mes de setembre en una situació de greu preocupació social i de protesta col·lectiva compartida per tota la comunitat educativa. Tant és així, que l’inici del curs escolar 2013-2014 s’ha vist totalment afectat per les protestes i la vaga indefinida dels docents a centres de primària, secundària i formació professional. 

La imposició del TIL i el seu calendari d’implantació, una de les principals causes de la protesta, ha estat criticat i rebutjat per tots els interlocutors de la comunitat educativa: mestres i professors, les associacions d’alumnes, les associacions de pares i mares (FAPA), les associacions de directors, l’associació d’inspectors, la Universitat de les Illes Balears i la totalitat de sindicats en l’àmbit d’Educació. 

Una situació generalitzada de reivindicació i protesta que es fonamenta en la imposició de reformes educatives, sense el diàleg i el consens necessari, que dinamiten un model d’escola integradora que s’havia anat implantant al llarg de més de tres dècades i que gaudia del més ampli consens entre la societat i la comunitat educativa. 

Així mateix, també han estat causa de la protesta les retallades en educació, que s'han traduït en menys mestres i professors, menys equips de suport, menys beques, etc.

Aquesta vaga ha afectat a tots els nostres centres de referència (CEIP Robert Graves i IES Guillem Colom Casasnovas).

Avui mateix hem sabut que es convocarà una reunió de l'Assemblea de Batles per tractar aquest assumpte, i el/la nostre/a representant s'hi haurà de pronunciar.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Deià adopta els següents 

Acords 

1r.  Donar suport als docents amb motiu de la vaga indefinida que es du a terme a favor de l’escola pública a tots els centres educatius.

2n. Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a dialogar i negociar amb la comunitat educativa (docents, pares, etc.) per tal de recuperar el diàleg i el consens necessari en matèria educativa.

3r.  Instar el Govern de les Illes Balears a retirar el decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres educatius i a obrir un procès en què pedagogs, mestres i professors decideixin la millor manera de potenciar el coneixement de l'anglès.

4t. Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a respectar l’autonomia i les decisions dels consells escolars en matèria educativa.

5è. Votar a favor de la resolució a favor del diàleg, dels docents i en contra de la implantació d'aquest TIL a l'Assemblea de Batles.

6è.  Trametre aquests acords al Govern de les Illes Balears i a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i als grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears. 

Rebutjada per quatre vots en contra (PP) i dos a favor (Agrupació DEIA)