dijous, 24 de novembre del 2016

PRONUNCIAMENT D'AGRUPACIÓ DEIA ARRAN DE LA INTERLOCUTÒRIA JUDICIAL SOBRE LA DENÚNCIA QUE INTERPOSÀREM PER LES CONTRACTACIONS A DIT

 1.- Agrupació DEIA no hem pogut estudiar en detall l'aute, però volem recalcar que ens dóna parcialment la raó en què les contractacions són "irregulars": "si bien puede predicarse de los contratos llevados a cabo en las personas relacionadas anteriormente como irregulares" [...] "dicha irregularidad deben en todo caso ventilarse ante otra jurisdicción que no sea la penal".

2.- Agrupació DEIA no compartim la decisió de la jutgessa de no veure-hi cap responsabilitat penal. No podem entendre que sigui una casualitat que de 4 contractes a dit que hi va haver en el període 2011-2015, 3 fossin per a persones que havien anat a llistes del PP o que hi estaven directament lligades (familiars de primer i segon grau).

3.- Sempre tractàrem de solucionar aquest tema políticament, però davant la reincidència del batle i la batlessa vàrem veure'ns forçats a presentar una denúncia fora de l'Ajuntament. No va ser una decisió fàcil ni agradable, perquè ningú vol haver de denunciar un veïnat i perquè no combregam amb la judicIalització de la política, però creguérem i creim que era la nostra responsabilitat si estàvem convençuts que s'estaven emprant els recursos públics per afavorir una formació política. Malgrat el resultat, per responsabilitat avui tornaríem a fer el mateix.

4.- Agrupació DEIA volem posar en valor que després d'aquesta denúncia, totes les contractacions de l'Ajuntament de Deià s'han fet amb publicitat, lliure concurrència i valoració de mèrits, així com indica la llei, acabant amb un sistema caciquil imperant des de fa molts d'anys (segons el qual, convenia tenir bo -o almanco, no estar malament- amb el partit del govern si es volia una plaça a l'Ajuntament). Just per això ja val la pena haver hagut de ser tan contundents.

5.- Agrupació DEIA mai hem emprat la denúncia políticament; qui la va fer pública i s'hi va pronunciar va ser el llavors PP i posterior JuntsXDeià.

6.- Agrupació DEIA mai hem posat en dubte la bona feina de les persones contractades irregularment; és més, no en tenim cap queixa. La denúncia sempre va ser -i així els ho diguérem- contra el procés de selecció, de cap manera contra ells.


7.- Agrupació DEIA convocarem una assemblea -com sempre feim- per decidir si s'ha de recórrer o no l'aute judicial.