diumenge, 27 de gener del 2013

Els camins públics de Deià

El 30 de desembre de 2010 vàrem aprovar el Catàleg de camins de Deià; malgrat deixar clar que n'hi faltaven molts, hi vàrem votar a favor perquè suposava una eina utilíssima per a conservar el pas als que hi surten -que no són pocs-. 

Tanmateix, el nostre govern ha deixat clar el seu passotisme en aquest tema. Per això haurem de ser els ciutadans qui vetllem per a què els nostres camins no ens siguin robats. Vos en deixam el llistat complet, i si en trobau mai qualcun tancat, en molt mal estat o amb qualque cartell que hi coaccioni el pas, digau-nos-ho i ens oferim a tramitat qualsevol denúncia (millor si li podeu fer una foto).RELACIÓ DE CAMINS INVENTARIATS (copiats talment del Catàleg de camins municipal)

CAMÍ DE LA FONT DE SA SENYORA
CAMÍ DE S'ARXIDUC
CAMÍ DE SA TORRE DE SA PEDRISSA / CAMÍ DE SA PEDRISSA
XARAGALL DE CAN BOQUETA
CAMÍ DEL MAR / CAMÍ DE SON BUJOSA A LA CALA DE 
DEIÀ
CAMÍ DE SA PEDRISSA A LA CALA DE DEIÀ
CAMÍ DE SA FORADADA
CAMÍ D'ALCONÀSSER A LA CALA DE DEIÀ / CAMÍ DELS 
PINTORS
CAMÍ DES CANYERET
CAMÍ DE LLUCALCARI A LA MAR (PER CAN POLONI)
CAMÍ DES CINGLE D'EN VISC
CAMÍ DE LLUCALCARI A LA CASA D'AMUNT NOVA
CAMÍ DE SES PLANES
CAMÍ DE LA MAR
CAMÍ DELS CINGLES DE SON RUL·LAN
CAMÍ DE METRE DES TEIX
CAMÍ AL CASTELL DES MORO
CAMÍ DE SON RUL·LAN AL CAMÍ DES CINGLES DE SON 
CAMÍ DE S'ESTRET DE SON GALLARD / CAMÍ DE SA 
CAMÍ DE DEIÀ A CAN PROHOM / CAMÍ DE CAN PROHOM AL 
TEIX
CAMÍ DE SON COLL / CAMÍ DE  CAN MIQUELET
CAMÍ DE SES COVES
CAMÍ 31
CAMÍ DE SES ERMITES VELLES / CAMÍ DE SA MUNTANYA
CAMÍ DE S'ESCAR
CAMÍ DES BARRANC
CAMÍ DE SES FONTANELLES
CAMÍ DES TORRENT DES RACÓ

CAMÍ DES TEIX  / CAMÍ DES PLA DE SA SERP
CAMÍ DE SES CASES NOVES A ES COLLET
CAMÍ DE SA COSTA
CAMÍ DE CAN QUET A SON RUL·LAN
PAS DES RACÓ
CAMÍ DE CAN SIMÓ
CAMÍ A L'HOTEL COSTA D'OR
CAMÍ 46
CAMÍ A CA L’ABAT
DRECERA DE SON MORAGUES

CAMÍ DE VALLDEMOSSA
CAMÍ DES PONT DE SA CALA / CAMÍ DE SON BUJOSA / CAMÍ DE SA 
PESTA
CAMÍ DES RIBASSOS
CAMÍ DE SA CALA DE DEIÀ
CAMÍ DES GRAU / CAMÍ DE SON COLL / CAMÍ DE CASTELLO
CAMÍ DE SA CALA / CAMÍ DE SA VINYETA
CAMÍ DE DEIÀ A SOLLER
C/ DES RACÓ (A) / C/ DE LA FONT DES RACÓ / C/ DE LA FONT
CAMÍ DE LLUCALCARI
CAMÍ DES RACÓ (B) / CAMÍ DE CAN BOQUETA / CAMÍ DE SA VINYA 


dimarts, 8 de gener del 2013

PRECS I PREGUNTES GENER 2013


Al Catàleg d'Arbres Singulars de la Conselleria de Medi Ambient només hi ha un arbre de Deià (el Pi de sa Pedrissa); tot i que la legislació preveu que els ajuntaments puguin protegir flora singular a través del seu Catàleg de Patrimoni (a l'article 47 del PTM diu clarament que una de les categories dels catàlegs serà "béns d'interès paisatgístic i ambiental", entre els quals esmenta: l'orografia, la hidrografia, la flora i la fauna) l'Ajuntament de Deià no hi ha inclòs cap arbre singular Pregam que es creï una espai participatiu per a què la gent pugui proposar-hi els arbres que considerin d'especial interès per a què figurin al nostre catàleg de Patrimoni (ex. arbres de pisos, garrover de sa Por, alzines de son Bujosa, garrover de la carretera, pins pinyoners...).


El batle respon que ho estudiaran de cara al proper ple ordinari.

Tornam a insistir en l'estat dels camins públics del nostre municipi, alguns dels quals estan en un estat deplorable: camí dels Ribassos, camí de la Font de sa Senyora, camí de son Bujosa, camí de son Bauçà a sa Pedrissa, camí de sa Cala a es Canyeret, camí de son Rul·lan per can Borràs... En alguns els vianants corren fins i tot perill, així que pregam que des de l'Ajuntament ho arregli -directament o pressionant altres administracions-.

En prenen nota.

Tornam a insistir en l'estat del pont de can Bi, cada dia pitjor. Demanam que s'hi emprenguin ja unes serioses obres de restauració.

El batle diu que tècnics del Consell varen assegurar que no corria perill, i que esperaven a tenir gent disponible per restaurar-lo.

El passat 14 de maig aquest ple va aprovar estudiar la compra d'una trituradora de matèria orgànica; se n'han mirat diferents models?

En Javi diu que n'ha mirat i resulten molt cars, d'uns 4.000€. 

Nosaltres insistim que molta gent ho demana.

Els refrescadors són un element de gran valor etnològic del nostre poble, i alguns ofereixen un estat lamentable (per exemple, els de son Coll o Llucalcari). Demanam que se'ls adecenti i s'hi situï una placa explicant què eren i per a què servien.

En prenen nota.

Fa uns vint dies la font Ufana estava mig derruïda, s'ha fet res per arreglar-la? Pregam que s'adecenti el lloc.

En prenen nota.

Les escales de can Renou són públiques? Idò pregam que s'il·luminin correctament, perquè sinó qualque vespre hi haurà un denou.

El batle diu que hi ha altres maneres d'arribar a can Renou, que és una escala i que s'arreglarà i s'il·luminarà si hi ha pressupost.

MOCIÓ PER LA DIFUSIÓ I LA PROMOCIÓ DE LA LLENGUA I LA CULTURA


El passat 7 de desembre el Consell de Govern va acordar la separació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'Institut Ramon Llull, consorci integrat inicialment per la Generalitat de Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L' Institut Ramon Llull forma part de la Fundació Ramon Llull, fundació constituïda pel Govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, l'Alguer i la Xarxa de ciutats valencianes.

Aquest consorci és una eina de projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió. Els objectius fonamentalment era la promoció de l’ensenyament del català, la seva difusió a l’exterior, el coneixement de la literatura que s’expressa en llengua catalana, la difusió del pensament, l'art, l’assaig i la investigació a l’exterior, a més de la promoció de les relacions, els projectes i les iniciatives conjuntes amb institucions i organismes de projecció de la cultura, de dins o fora del domini lingüístic.

Al municipi de Deià tenim nombrosos creadors que es podrien beneficiar d'aquesta tasca de difusió, des d'escriptors com Joan Mas, Josep Maria Llompart o Francisca Sunyer a pintors com Miquel Oliver, en Sebastià Junyer, en Sanjuan o en Gelabert, passant per investigadors com William Waldren o els actors de Es Seregall, a més de tots els joves amb iniciatives musicals, literàries... 

Per tot això presentam la següent

MOCIÓ

Primer.- L'Ajuntament de Deià insta el Govern de les Illes Balears a no abandonar l’Institut Ramon Llull i reforçar-lo com autèntic instrument de projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura.

Segon.- L'Ajuntament de Deià sol·licita formar part de la xarxa de municipis adherits a l’Institut Ramon Llull.

Tercer.- L'Ajuntament de Deià transmetrà aquests acords al Govern de les Illes Balears i a l'Institut Ramon Llull.

Rebutjada per quatre vots en contra (PP) i tres vots a favor (Agrupació DEIA)

MOCIÓ SOBRE DESNONAMENTS

Han estat necessaris diversos suïcidis que han transcendit a l’opinió pública perquè el govern espanyol es plantegi qualque canvi en la Llei Hipotecària, que data de 1946. Recordam Juan Álvarez M.P. (45 anys, L'Hospitalet de Llobregat, 12 de novembre de 2010), Isabel (56 anys, Màlaga, 7 de juliol de 2012), José Miguel Domingo (54 anys, Granada, 25 d'octubre de 2012), Amaia Egaña (53 anys, Barakaldo, 9 de noviembre de 2012), Ricardo G. M. (50 anys, Còrdova, 16 de novembre de 2012), Dolores García (52 anys, Màlaga, 14 de desembre de 2012)... i molts d’altres, que han mort en silenci. La situació actual és que s’estan produint 500 desnonaments diaris al territori espanyol, abocant a famílies senceres a viure al carrer mentre segueixen pagant als bancs per la hipoteca d’una casa de la que ja no en són propietaris. 


És ara, quan la situació és completament ineludible, davant una gran pressió social i amb un informe presentat davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea on es denuncia l’incompliment de la normativa europea de defensa dels consumidors per part de la normativa espanyola en matèria hipotecària, quan el govern decideix actuar. I decideix només negociar-ho amb el PSOE, sense consultar cap associació d’afectats, ni tan sols a la resta de partits amb representació parlamentària. I així volen aprovar una moratòria per als col·lectius més vulnerables per, en un principi, dos anys. Aquesta no és forma d’actuar davant la gran responsabilitat que suposa donar resposta real a una emergència social, sinó que posposen el problema. 

Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, associació que coneix de primera mà el problema dels desnonaments, es considera que si realment hi ha una voluntat política d’acabar amb els desnonaments, aquests s’han d’aturar urgentment; especialment en els casos de primera residència i sempre que els afectats siguin deutors de bona fe. Aqueta plataforma considera que el context de crisi econòmica i l’elevadíssim atur actual és una situació excepcional que justifica mesures d’urgència, tal i com han denunciat altres institucions com el Consell General del Poder Judicial, Nacions Unides o el Tribunal de Justícia Europeu.  

És extremadament greu que es pretengui decidir sense ni tan sols escoltar a la pròpia gent afectada pels desnonaments, ni les associacions que els defensen, ni a la resta de grups parlamentaris, distanciant d’aquesta manera encara més la política de la ciutadania. Una moratòria, una aplaçament del problema, no és una solució. Si realment es vol resoldre s’han de prendre mesures com la dació en pagament retroactiva, lloguer social dels habitatges que acumula la banca o moratòria immediata dels desnonaments  de la vivenda habitual. Totes aquestes opcions han estat plantejades al Congrés i rebutjades. Per tant s’ha iniciat, des de la societat civil, una Iniciativa Legislativa Popular per reivindicar-les, i que ja conta amb el suport de més de 500.000 persones. 

És necessària la participació dels afectats en les decisions polítiques, perquè són les víctimes reals de la situació i són les que coneixen el que suposa. Perquè en un sistema democràtic no s’haurien de prendre les decisions des de la cúpula dels grans partits sense escoltar a la ciutadania i especialment en casos com aquest, que incideixen directament en els drets fonamentals de les persones i respecte dels quals s’han proposat solucions viables. 

Per tot això presentam la següent 

MOCIÓ

Primer.- L'Ajuntament de Deià considera urgent que l’Estat espanyol  prengui mesures urgents en relació als desnonaments, entre d’altres aprovar la dació en pagament.

Segon.- L'Ajuntament de Deià insta el govern espanyol que pels acords que prengui en relació a acabar amb el drama dels desnonaments tengui present la urgència social i compti amb la participació i el consens de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, així com de totes les forces polítiques amb representació a l’arc parlamentari.


Rebutjada per quatre vots en contra (PP) i tres a favor (Agrupació DEIA)