dijous, 10 de novembre del 2011

Moció "panells informatius"

Presentada el passat 4 de novembre:

Nosaltres, altres entitats i fins i tot l'Ajuntament hem de recórrer als pals de l'electricitat per a posar els cartells anunciant les activitats que duim a terme.


Seria més net si hi hagués punts aposta a diversos indrets del poble; a més, la gent ja sabria on anar a cercar la informació. L'únic punt existent (el de sa Tanca) no basta, i a més es veu poc.

Un bon accés a la informació és cabdal per a una bona democràcia.

Per això presentam la següent

MOCIÓ

L'Ajuntament disposarà suros a diversos punts del poble per a què entitats, veïnats i ell mateix puguin penjar-hi cartells de les diferents activitats que es duen a terme a Deià.

Aprovada per unanimitat.

Moció "retornar els doblers públics emprats en un dinar dels regidors del PP amb llurs parelles i fills"

Presentada el passat 4 de novembre:

El passat 24 de juny els regidors del Partit Popular d'aquest Ajuntament varen fer un dinar amb les seves parelles i fills (els que en tenen), a més d'un veïnat, al restaurant sa Vinya. La factura d'aquest dinar, que pujava a 518,70€, va ser carregada a l'Ajuntament.

Agrupació DEIA trobam immoral que en temps de crisi es convidi a dinars a familiars de regidors amb doblers públics. Els doblers públics no surten d'una màquina màgica de fer doblers, sinó dels impostos dels ciutadans. Per això és important recordar que l'àpat que vostès es pegaren aquell dia (i tots els que s'han pegat, ja que el Batlle ha dit que era una activitat tradicional) surten, per exemple, de les contribucions que les deianenques i els deianencs han pagat aquests dies, en molts casos amb molt d'esforç.

Els regidors cobram per la feina que feim. I en el seu cas, un molt bon sou. Així que l'Ajuntament no els ha de convidar a res per agrair-los res. Ja s'enduen l'agraïment cada final de mes. Si volen anar a fer un dinar de germanor el dia de sant Joan, ens pareix perfecte, però es poden pagar el plat de la seva butxaca.

A més, hauran d'explicar quin profit treu el poble de convidar les seves parelles i fills a dinar el dia de sant Joan. Perquè si la resposta és cap profit, com nosaltres creim, i aquesta factura es paga amb doblers públics, es podria estar incorreguent en un delicte de malversació de fons públics, tipificat a l'article 433 del Codi Penal.
I no és per la quantitat del dinar, sinó per la qualitat de la nostra democràcia: són uns gestors dels recursos públics, no els seus propietaris. Així que no en poden fer el que els véngui en gana.

Per tot això presentam la següent

MOCIÓ

El Ple de l'Ajuntament de Deià exigeix als regidors de l'equip de Govern de retornin els 518,70€ que es varen gastar en un dinar amb llurs parelles i fills dia 24 de juny i que en cap cas respon a un interès públic.

Rebutjada per 4 vots en contra (PP) i 1 a favor (Agrupació DEIA)

Precs i preguntes del Ple Ordinari de dia 4 de novembre

 1. Fa més de quinze dies vàrem sol·licitar per escrit quines persones havien assistit al dinar que es va celebrar amb fons públics a sa Vinya dia 24 de juny i que va costar 518,70€; la regidora Magdalena López just ens n'havia informat verbalment, dient que hi eren els regidors del Partit Popular, les seves parelles i els fills de qui en té, a més d’un veïnat; aquesta versió va ser corroborada per un testimoni. Encara no hem obtingut resposta per escrit. Per això, i perquè a la premsa s’han dit coses diferents a les que ens va explicar la regidora i el testimoni, demanam al senyor Batle: qui va assistir a aquest dinar?
El batle contesta que no se'n recorda, que la secretària ens contestarà per escrit.

 1. El Batle ha dit a la premsa que aquest dinar (dels seus regidors amb les respectives parelles) era tradicional. Des de quan?

El batle contesta que des que ell sap.

 1. Fa més de quinze dies vàrem presentar una sol·licitud a Secretaria-Intervenció, Tresoreria i Batlia demanant que s'aturàs el pagament de la factura de 518,70€ de Vinya de dia 24 de juny (amb entrada a l'Ajuntament de dia 1 de juliol), i que se'ns comunicàs immediatament si no es podia aturar perquè el pagament ja s'havia efectuat; encara no n'hem obtingut cap resposta. Ja s'ha efectuat el pagament? Si és que no, es pensa aturar?

Sense resposta.

 1. Lamentam que el Partit Popular intenti constantment mesclar les nostres famílies amb la nostra tasca de regidors, quan en són completament alienes fins que els donem doblers públics o els afavorim indecentment amb les nostres votacions aquí. Ho vàrem patir amb la meva família per l’assumpte de l’aigua i amb la de na Cristina López pel tema dels restaurants (en els dos casos, a més, recorreguent a falsetats).

Sense resposta.

 1. Els oms de davant es Molí i can Madó estan malalts. Pregam que es mirin de salvar o tallar si són insalvables per evitar qualque accident.

Contesten que s'han demanat estudis a la Conselleria de Medi Ambient per a actuar-hi.

 1. Les pasteres segueixen en mal estat (n’hi ha de buides, seques...). Ja ho vàrem demanar al passat plenari, però no hem vist millora. Ja que varen costar tants de doblers, se n’hauria de tenir cura o llevar-les, perquè acaben enlletgint enlloc d’embellir.

Contesten que esperaven les pluges per a sembrar-ne de noves.

 1. El tros de carrer del final del Porxo, que va dels poals de fems a cas Coix, és públic o és privat? Perquè un propietari es dedica a posar-hi pasteres i tancar-lo a poc a poc. Nosaltres entenem que és públic (basta veure que hi ha enllumenat públic), però no entenem per què l’Ajuntament no hi fa res.

El batle contesta que la plaça és pública, el carrer que segueix no.

 1. A les escales de sa Font Fresca hi ha molt de verdet i hi ha perill seriós de llenegar. Pregam s'hi posi solució. A més convendria millorar la síquia que comunica la font amb el torrent, perquè quan ve molta d’aigua es desborda.

Se'n pren nota.

 1. El 19 de setembre vàrem demanar el cost total de les camionades d'aigua que s'han duit aquests mesos, i encara no hem obtingut resposta. Quina és la quantitat?
El batle contesta que uns 22.000€.

 1. Dia 22 de setembre vàrem demanar per escrit quina ha estat la quantitat exacta que ha pagat Dournier SA a l'Ajuntament en concepte del cànon variable del 95% sobre els excedents anuals que aquesta empresa ha obtingut gràcies a la concessió del servei municipal d'ORA d'ençà del maig de 2009, i encara no se'ns ha contestat. Quina és la quantitat?

La secretària ens ho donarà per escrit.

 1. El passat 7 d'octubre vàrem informar al govern municipal que havíem rebut diverses queixes de gent que vol passejar per la passarel·la en direcció a s'Empeltada perquè els cotxes aparquen damunt la zona destinada a vianants, alhora que demanàvem que es prenguessin mesures per solucionar el problema. Què s'ha fet?

S'ha solucionat. El regidor Apesteguia diu que no a tots els trams. Contesten que és veritat, però que ja estan comanats més pilons.

 1. En el passat Ple de 2 de setembre vàrem aprovar una moció en què donàvem suport a l'equip de govern per a aconseguir millorar la recepció dels canals de radiotelevisió. Que s'ha fet en aquest sentit?

S'han fet les reunions pertinents i s'esperen informes tècnics.

 1. Com funcionarà l’escola de música?

Com l'any passat.

 1. Des d'Agrupació DEIA volem dir que trobam un encert el reasfaltament de la carretera de Deià a Valldemossa, tal com va demanar aquest Ple per unanimitat. De totes maneres, encara resten trams sense asfaltar. Es té un calendari per acabar-ho?

El batle ha donat les culpes al passat govern del Consell i diu que es mirarà d'acabar tot d'una que sigui possible.

 1. Així mateix, trobam positiu que s'hagin col·locat badens a Arxiduc Lluís Salvador tal com molts veïnats i aquesta oposició havíem demanat moltes vegades. De totes maneres, volem recordar que hi ha carrers de nuclis urbans (es Clot, sa Vinya Vella, es Recó, Llucalcari, etc.) que presenten molt mal estat. Pregam que s’hi posi solució.

Responen que està prevista i pressupostada una millora dels carrers del casc urbà.

 1. També demanant que es posi un pas de vianants entre el forn i la papereria, ja que és un lloc de pas habitual molt transitat.

Diuen que està massa dins el revolt i que s'ha denegat des de Trànsit.

 1. El paviment del camp de futbol és molt antic i s’engorga fàcilment. S’hi hauria de posar solució.

Se'n pren nota.

 1. A la carretera de sa Cala, a l’altura de la barrereta de son Bujosa hi ha un vessament d’aigües. Demanam que s’hi posi solució.

Se'n pren nota.

 1. Demanam que es tengui més cura en la neteja de tots els carrers, ja que molts veïnats es queixen que el servei actual no basta.

Se'n pren nota.

 1. Abans de les pluges, s’haurien de fer les clavegueres netes.

Responen que està fet.

 1. El contenidor de paper i cartró de davant el forn s’hauria d’embellir, ja que està a un lloc molt transitat i emblemàtic; s’hi podria posar una caseta de fusta?
Es recull la demanda.

 1. En el passat Ple ordinari de 2 de setembre es va deixar per a aquest Ple les següents preguntes a regidors, que ja havíem presentat per escrit l'11 d'agost:

A Javi Deyà: informació, a grans trets, de la situació actual i dels principals projectes de cadascuna de les àrees que té delegades: Hisenda, Medi Ambient, Obres i serveis i Governació.
Se n'han oblidat.

 1. A Xisco Arbona Alba: informació, a grans trets, de la situació actual i dels principals projectes de cadascuna de les àrees que té delegades: Urbanisme, Patrimoni, Esports i Emergències.
Se n'han oblidat.

 1. A Magdalena López: informació, a grans trets, de la situació actual i dels principals projectes en cadascuna de les àrees que té delegades: Serveis Socials, Cultura, Turisme, Comerç, Recursos Humans, Protecció Ciutadana, Festes i Joventut.
Se n'han oblidat.

 1. De totes maneres, trobam que seria democràticament bo que, tal com vàrem demanar l'11 d'agost, hi hagués reunions i un diàleg fluït entre els diversos grups municipals sobre els principals projectes de poble. Això ens permetria, als regidors de l'oposició, proposar o acordar sobre el que, com a govern, pensau dur a terme. Però si des de l'11 d'agost (fa tres mesos!) no heu trobat un moment per a l'oposició...

dimarts, 6 de setembre del 2011

AGRUPACIÓ DEIA DENUNCIA INEFICIÈNCIA MUNICIPAL DAVANT ELS TALLS I LA CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA DE LA XARXA PÚBLICA


LA COALICIÓ D’ESQUERRES ASSEGURA QUE EL GOVERN MUNICIPAL HA ACTUAT TARD I AMB OBSCURANTISME. PORTARÀ EL TEMA AL PLE DE DIA 2 DE SETEMBRE, I DE MOMENT HA DEMANAT QUE S'ANALITZI LA POTABILITAT DE L'AIGUA

Agrupació DEIA – PSM – PSOE – IniciativaVerds ha assegurat que d’ençà que varen denunciar públicament els talls el passat dia 5, més i més cases els han anat patint, i les que rebien aigua era bruta, blanca o completament marró per mor de la terra que portava; “això mentre el batlle deia que eren casos aïllats i defensava GESBA; com sempre, excuses enlloc de solucions; els interessos d’una empresa privada enlloc dels de la comunitat”, ha afegit Lluís Apesteguia, portaveu de la coalició.

Segons l’Agrupació, a més dels perjudicis d’estar sense aigua, la terra que arrossega l’aigua ha causat nombrosos danys econòmics, espenyant electrodomèstics i impedint un desenvolupament normal del poble.

Apesteguia ha afegit que el ban d’ahir del batle, en què finalment reconeix la crisi d’aigua, anuncia restriccions, demana estalvi i informa de comionades arriba tard. “Ja fa setmanes que s’hauria d’haver garantit un subministrament normal, si calia amb camionades, i per descomptat haver posat en marxa mesures d’estalvi des de principis d’estiu”, ha conclòs Apesteguia, qui ha assegurat que GESBA va estar setmanes a arreglar una fuita i que fa un parells de dies un camió encara se’n duia aigua del poble “tot i no haver-hi aigua; qui ho entengui que m’ho expliqui”.

L’Agrupació ha assegurat que l’equip de govern municipal no pot seguir amagant la seva incompetència, excusant-se en l’empresa concessionària. “El servei d’aigua potable és una de les principals obligacions d’un Ajuntament” ha assegurat Apesteguia, qui ha afegit que “l’Agrupació fa més de dues setmanes que hi estam abocats, i no hem pogut fer més per l’obscurantisme de GESBA i el passotisme del govern municipal”. Per acabar ha conclòs que “si a Deià falla el servei el PP n’és doblement responsable: primer per haver decidit donar la concessió a GESBA enlloc d’encarregar-se’n directament, que és el que hauríem de fer els polítics; i segon, perquè al cap i a la fi com a govern és qui ha de retre comptes del servei independentment de la forma de gestió que s’hagi triat”


dijous, 18 d’agost del 2011

AGRUPACIÓ DEIA CRITICA LA MALA GESTIÓ DE L’AIGUA A DEIÀ

LA DARRERA SETMANA EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA HA SOFERT DIVERSOS TALLS, DEIXANT NOMBROSES CASES SENSE AIGUA DURANT DIES. SEGONS LA COALICIÓ D’ESQUERRES L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA NO HA ESTAT A L’ALTURA DE LES CIRCUMSTÀNCIES

Agrupació DEIA – PSM – PSOE – IniciativaVerds ha lamentat que des de fa més d’una setmana nombroses cases de Deià pateixin talls en el subministrament d’aigua, talls que en alguns casos han durat més de quatre i cinc dies. Lluís Apesteguia, portaveu del Grup Municipal d’Agrupació DEIA, ha afegit que “a sobre els perjudicats no han estat degudament informats i atesos per l’empresa concessionària, GESBA”.

Segons Apesteguia, només després de moltes telefonades, els regidors de l’oposició varen poder esbrinar que els talls es devien a “la manca d’aigua i a les feines prèvies a posar en marxa la planta potabilitzadora”, informació que els afectats desconeixien.

L’Agrupació DEIA ha assegurat que la política del Partit Popular de privatitzar tots els serveis públics va en detriment dels ciutadans. “Primer, perquè els serveis surten molt més cars als deianencs, que han de pagar els beneficis empresarials d’unes empreses concessionàries que a més són multinacionals estrangeres; i segon, perquè la seva gestió no pot ser tan controlada pels ciutadans com si l’exercís directament l’Ajuntament”, ha assegurat Apesteguia, que ha afegit que “la resposta per part de l’Ajuntament ha estat molt més correcta que la de GESBA”.

Tanmateix, l’Agrupació ha assegurat que a Deià cal un millor aprofitament dels recursos hídrics i introduir mesures per a fomentar l’estalvi d’aigua, perquè l’aigua és un dret fonamental. Per això, Agrupació DEIA demana que no es tornin a repetir els talls i que els perjudicats siguin compensats. Així mateix, sol·licitarà una reunió al regidors de l’equip de govern, “per a mirar d’evitar que es repeteixi aquestes situacions a llarg termini”, reunió en què posaran la recuperació dels serveis públics damunt la taula; “només la peresa dels governants pot justificar l’injustificable, i és que els polítics gestionem els serveis públics”.

“La insostenibilitat d’aquesta política de privatitzar tots els serveis es va evidenciar amb el que va passar fa poc temps amb el fems a Sóller, i ara amb els talls d’aigua a Deià. Els deianencs paguen molts de doblers pels serveis que reben, que han de ser excel·lents”, ha conclòs Apesteguia.

dimecres, 17 d’agost del 2011

AGRUPACIÓ DEIA CRITICA LES DEFICIÈNCIES EN LA RECOLLIDA DE FEMS

LA COALICIÓ D’ESQUERRES DEMANA A L’AJUNTAMENT QUE PRESSIONI L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA PER A EVITAR ESPECTACLES DANTESCS COM ELS VISCUTS A CALA DEIÀ

Agrupació DEIA – PSM – PSOE – IniciativaVerds va presentar el passat dia 5 una queixa formal a l’Ajuntament per les deficiències en la recollida de fems. Segons la coalició d’esquerres, els caps de setmana es viuen espectacles dantescs, amb contenidors i papereres que vessen brutor. Lluís Apesteguia, portaveu del Grup Municipal d’Agrupació DEIA, ha afirmat que “a l’estiu, especialment els caps de setmana, el nostre poble reb un allau de visitants, i des de l’Ajuntament s’ha de fer un esforç especial per a què els serveis segueixin funcionant bé”. Segons Apesteguia, aquesta situació és especialment alarmant a Cala Deià, degut al gran nombre de turistes que s’hi acosten, i on els caps de setmana “les papereres que hi ha vessen fems per tots cantons”.

En el passat, Agrupació DEIA ha demanat sovint a l’Ajuntament que posàs solució a aquestes situacions; el darrer pic va ser en el ple de dia 8 d’abril, quan el batle es va comprometre davant la regidora Cristina López a recollir el fems de sa Cala més sovint.

Segons Agrupació DEIA han donat un temps prudencial a l’equip de govern per a actuar, però l’abandonament ha estat encara més gran. “Després de la nit d’Havaneres que l’Ajuntament va celebrar a sa Cala per les festes de Sant Joan, hi va haver durant quatre dies una muntanya de bosses de fems a l’entrada de la platja, regalimant líquid putrefacte i fent mala olor; l’espectacle s’ha repetit cada cap de setmana”, ha assegurat Apesteguia.

El portaveu de la coalició ha demanat al batle que es dugui a terme una actuació immediata, així com una reunió amb el regidor de Medi Ambient per a treballar en un pla preventiu de cara a l’estiu que ve. “La Cala és un lloc molt estimat pels deianencs i molt apreciat pels visitants, i no podem oblidar que som un poble que viu del turisme. La recollida de fems és una responsabilitat municipal, per molt que es tengui concessionada, així que des de l’Ajuntament n’hem d’assegurar el bon funcionament”, ha conclòs el regidor.


http://mallorcaconfidencial.com/20110809_61234-denuncian-acumulacion-de-basuras-en-cala-deia.html

dijous, 7 de juliol del 2011

Desenvolupament del ple del 6-7-2011

1- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR FRANCESC ARBONA ALBA.
2- PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE L'AJUNTAMENT PLE.
Proposta d'Agrupació DEIAmensuals i els horabaixes, per a facilitar l'assistència dels regidors i sobretot la dels ciutadans, que als matins fan feina. Rebutjada per 3 vots a favor (Agrupació DEIA) i 4 vots en contra (PP).
Proposta PP: bimensuals i a les 9:30. Aprovada per 3 vots en contra (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
3- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.
Proposta Agrupació DEIA: d'Hisenda, General i una per cada regidor delegat, per a facilitar la tasca propositiva de l'oposició. Rebutjada per 3 vots a favor (Agrupació DEIA) i 4 vots en contra (PP).
Proposta PP: d'Hisenda i General. Aprovada per 3 vots en contra (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
4.- NOMENTAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS.
Tots els representants són del Grup Municipal del PP. Aprovada per 3 abstencions (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
5.- DESIGNACIÓ DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ.
Magdalena López. Aprovada per 3 abstencions (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
6.- COMUNICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA REFERENT A:
Nomenament de Tinents de Batle: Javi Deyà Caamaño.
Delegacions de competències de Batlia:
*Hisenda, Medi Ambient, Obres i Serveis i Governació: Javi Deyà Caamaño.
*Serveis Socials, Cultura, Turisme, Comerç, Recursos Humans, Protecció Ciutadana, Festes i Joventut: Magdalena López Vallespir.
*Urbanisme, Patrimoni, Esports i Emergències: Xisco Arbona Alba.
Escrits dels portaveus dels grups polítics sobre l’adscripció concreta de regidors dels seus grups a les comissions informatives.
7- RÈGIM D'IMDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Proposta Agrupació DEIA: rebaixar 50% els sous de tots els regidors (de 5.116€ a 2.558€ els de govern i de 1.729€ a 864€ els de l'oposició). Rebutjada per 3 vots a favor (Agrupació DEIA) i 4 vots en contra (PP).
Proposta PP: regidors de govern, de 5.116€ a 6000€, el batlle a 8.456€; regidors de l'oposició, de 1.729€ a 1.440€ el portaveu i 1.320€ les altres regidores. Aprovada per 3 vots en contra (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
8- DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE LA REGIDORA MAGDALENA LÓPEZ VALLESPIR.
Aprovada per 3 vots en contra (Agrupació DEIA) i 4 a favor.
Explicació del sentit del vot d'Agrupació DEIA: fa 8 anys vàrem votar a favor perquè ho pagava el govern i trobàvem que el poble de Deià es podia beneficiar de tenir qualcú que s'hi dedicàs; fa 4 anys hi vàrem votar en contra perquè vàrem comprovar que el batlle no es dedicava a fer la feina per la qual cobrava; ara hi tornam a votar en contra perquè el poble va votar en Jaume Crespí per a que fos i fes de batlle, i no per a què partís a Palma, per tant na Magdalena (tot i que mereix el vot de confiança que en el seu dia tengué en Jaume) no hauria de tenir dedicació exclusiva ni aquest sou, perquè el poble no li ha encomanat aquesta funció.

Comunicat de premsa

LA COALICIÓ PROGRESSISTA MOSTRA EL SEU DESACORD AMB L'APUJADA DEL SOU DE L'EQUÌP DE GOVERN, LA BAIXADA DE L'OPOSICIÓ, QUE SE SEGUEIXIN FENT ELS PLENS AL MATÍ I QUE EL BATLE FUGI CAP A PALMA

La coalició Agrupació DEIA-PSM-PSOE-IniciativaVerds ha lamentat que el PP s'hagi apujat el sou en temps de crisi: si la passada legislatura els regidors de l'equip de govern cobraven 5.116,82€ anuals, ara en cobraran 6.000, 8.456€ en el cas del batlle. Això sí, l'assignació de l'oposició es veurà reduïda considerablement: els darrers quatre anys cobraven 1.729,75€ anuals, quantitat que passarà a 1.440€ (-290€) per al portaveu i 1.320€ (-410€) per a les altres dues regidores. El total del canvi suposarà un augment de 4.001€ en la despesa per a polítics. El portaveu de l'oposició, Lluís Apesteguia, ha criticat la decissió del PP, que segons el seu partit "predica allò que no creu: s'ompl la boca amb austeritat i a la mínima que s'apuja els sous". En aquest sentit i en el mateix ple el PP ha rebutjat una esmena d'Agrupació DEIA que proposava reduir els sous en un 50% per mor de la crisi i la disminució d'ingressos, una mesura que hagués suposat un estalvi de 14.270€ anuals (els regidors de govern haguessin cobrat 2.558€ anuals davant els 864€ de l'oposició ). "Cadascú està en política per allò que hi està", ha sentenciat Apesteguia.

En el mateix ple el PP ha rebutjat una proposta d'Agrupació DEIA en què es demanava que els plens es fessin mensualment i els capvespres, per a facilitar la feina de l'oposició i l'assistència de la ciutadania; els plenaris seguiran així cada dos mesos i a les 9:30 del matí, cosa que demostra el poc tarannà democràtic dels populars, segons l'Agrupació. Així mateix, Apesteguia ha criticat que el regidor popular Javi Deyà hagi votat en contra de fer els plens el capvespre, ja que fa quatre anys, essent regidor d'UM a l'oposició, hi va votar a favor; "la democràcia participativa i la transparència no li deuen agradar, ara que ja és al govern".

Agrupació DEIA també ha votat en contra de la dedicació exclusiva de la regidora popular Magdalena López, perquè "la gent va votar en Jaume Crespí per a què fos i fes de batle, no per a què se n'anàs de conseller a Palma i deixàs les seves funcions en mans de la número 4 de la llista del PP; aquests compongos no agraden a la gent, que veu com al PP de Deià s'ha cercat col·locar el màxim de gent".

Així mateix, Apesteguia ha celebrat que s'hagi eliminat la Junta de Govern, òrgan que segons ell no tenia cap sentit a un poble amb 7 regidors i que només servia per a decidir sense la participació de l'oposició.

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/07/07/agrupacio-deia-rechaza-subida-sueldos-aprobada-pp-jaume-crespi/684673.html

dimarts, 14 de juny del 2011

Na Cris, na Francisca i en Lluís ja són regidors!!!I faran una feinada pel bé del poble, els sobren ganes, forces i il·lusió!!!
Enhorabona a en Jaume per haver revalidat el seu càrrec. Esperam que tengui més encerts que en el passat: si és pel bé del poble sempre ens trobarà dialogants; si el mouen altres interessos serem una oposició ferma i intransigent. Esperem que les coses vagin bé i entre tots puguem construir un Deià millor!!

dissabte, 28 de maig del 2011

MOLTES GRÀCIES, DE TOT COR

Temps hi haurà per interpretar amb calma els resultats que les eleccions del passat diumenge, però dues coses són innegables: per una banda, que el PP va revalidar la seva majoria absoluta, i per tant es mereix la nostra enhorabona; per l'altra, que les nostres propostes i la nostra manera de fer feina varen pujar espectacularment, davant un daltabaix de l'opció continuista, evidenciant que les coses no s'estaven fent bé i que el canvi és necessari, governi qui governi.


Però el que volem fer ara és donar les gràcies a qui ens heu votat. Gràcies pel vostre suport, per la vostra confiança, per la vostra complicitat.


També volíem donar les gràcies a tots els que heu participat en la campanya, que ens heu ajudat a arribar al màxim possible de gent, que ens heu donat idees pel programa, que ens heu assessorat, animat i aconsellat, que ens heu fet arribar el vostre suport, ens heu telefonat o que ens heu dirigit una mirada còmplice quan ens trobàvem. Sense vosaltres aquest resultat no hagués estat possible.


Evidentment, també volem donar les gràcies a les nostres parelles, famílies i amics, que heu suportat les nostres absències i aguantat els nostres nirvis. Sense vosaltres no haguéssim pogut acabar vius la campanya!


A tots aquells que heu donat la cara per Agrupació DEIA, defensant-la i recomanant-la als bars, carrers i botigues; i molt especialment a totes i tots els que heu anat a les llistes sabent que la discrepància es persegueix a Deià, moltíssimes gràcies!


A na Francisca, na Maria, na Sara i na Cris, per haver mantengut viu el foc de l'esperança durant 8 anys, mil gràcies.


164 vots i 3 regidors és un resultat històric, a les portes de guanyar. El canvi és inaturable, però som conscients que ara depèn de la feina que facem com oposició, vigilant el govern i fent arribar les vostres propostes. Esperam estar a l'altura. Vos asseguram que ens hi deixarem la pell.


Però ara, més que mai, vos volem donar les gràcies. De tot cor!

dimarts, 17 de maig del 2011

Programa electoral 2011


DEMOCRÀCIA

+ transparència
Des dels Ajuntaments gestionam els recursos, el patrimoni i els serveis de tothom, per això cal que tothom tengui tota la informació que calgui:
Oferirem i publicarem les informacions que siguin d'interès comunitari.
Publicarem periòdicament les nostres declaracions patrimonials; arran de la corrupció de PP i UM, plana la sospita sobre tots aquells que participam en política, ja que és necessari que la ciutadania confiï en els seus representants.
Farem una auditoria externa per aclarir els comptes dels darrers anys, que no trobam clars; però també n'encarregarem de la nostra gestió, per assegurar un control professional independent.

+ participació
Creim que la gent ha de decidir què vol que es faci al seu poble, i no només amb un vot cada quatre anys. Per això:
Aprovarem una Ordenança de Participació Ciutadana, que inclourà taules de participació, consultes ciutadanes, etc.
Posarem en marxa el sistema de “pressupostos participatius”.
L'Agenda Local 21 serà l'instrument per conjugar la participació i temes de sostenibilitat: urbanisme, recollida selectiva, etc.
+ foment de l'associacionisme
Les associacions donen vida a un poble, fomentant les relacions dels seus membres i dinamitzant la comunitat amb les seves activitats. Per això, les ajudarem i les escoltarem:
Crearem una ajuda permanent per a les associacions deianenques, per fomentar-ne l'autonomia.
Els oferirem assessoria davant la burocràcia.
Tendran veu als plens municipals.
Crearem una taula municipal d'associacions on puguin dialogar entre elles, amb l’ajuntament i amb els partits polítics.
Els donarem suport econòmic i sobretot de serveis per a realitzar les activitats que vulguin desenvolupar.

+ legalitat
L'Ajuntament ha actuat diverses vegades d'esquena a la legalitat: xalets de Llucalcari, concessió del clavegueram, etc. Això no pot tornar a passar. I afegim que NO permetrem que les deianenques i els deianencs paguin cap mala actuació dels seus antics governants.

+ debat
El debat, la sana confrontació d'idees, és la base de qualsevol democràcia. Per això:
Crearem un Debat Anual sobre l'Estat del Poble.
Farem els plens l'horabaixa, per a què tothom hi pugui assistir i veure què fan els seus representants.
Després de cada ple, farem un torn obert de paraula per al públic.

+ mitjans de comunicació
Una altra cosa que demostra la maduresa d'una democràcia és la llibertat pluralitat i independència dels mitjans de comunicació.
Donarem una subvenció específica per a s'Encruia (o qualsevol publicació municipal que pugui sortir), independentment de si ens critiquen o no.
Estudiarem la possibilitat de crear una ràdio municipal (basant-nos en l'experiència de Puigpunyent).
Farem gestions per a que arribin tots els mitjans de comunicació possibles (especialment TV i ràdio).

+ qualitat institucional

La lleialtat institucional és cabdal per al bon funcionament d'un país; per això, ens comprometem a cooperar amb el Consell i el Govern independentment de qui hi governi.
Així mateix, cal aprofitar una institució que tenim però que quasi no empram: la Mancomunitat.
Plantejarem possibles mancomunitats de serveis.
Estudiarem trobades de diversos tipus entre els pobles de la comarca.

ENTORN

+ urbanisme respectuós
El nostre paisatge és el nostre principal patrimoni, i també la nostra font de riquesa. Viure a Deià ha de ser possible, però s'ha de conjugar amb un respecte escrupulós per al medi ambient:
 • Impulsarem unes noves NNSS que afavoreixin el creixement al voltant dels nuclis històrics i n'aturin la dispersió.
 • Estudiarem un impost específic per a l'especulació.
 • Fomentarem el lloguer de les cases buides.
 • Col·laborarem amb uns nous habitatges de Protecció Oficial, però de lloguer.
 • Augmentarem el nombre d'aparcaments minimitzant-ne l'impacte.
 • Soterrarem tot el cablejat elèctric que encara queda enlairat.
+ camins públics
Aquesta legislatura hem aprovat, gràcies a les regidores de l'Agrupació, un catàleg de camins públics que si bé és incomplet representa una passa importantíssima per aturar el tancament de camins que són de tots. Cada vegada que se'n tanca un, se'ns roba una part del nostre patrimoni, se'ns impedeix arribar a racons de Deià que són nostres i s'avorta un actiu turístic principal.
 • Ampliarem el catàleg de camins, recuperant els tancats.
 • Recuperarem els camins públics que s'han tancat i es puguin tancar.
 • Treballarem per a què els caminants respectin les propietats per les quals transcorren els camins públics.
+ patrimoni
El patrimoni cultural, arquitectònic i natural de Deià és impressionant; moltes vegades som els primers que el desconeixem i l'amagam als nostres visitants. Aquest abandonament està causant el seu deteriorament, que en alguns casos pot resultar irreversible.
 • Ampliarem el catàleg de béns patrimonials.
 • Crearem uns itineraris per a què mallorquins i turistes coneguin el nostre patrimoni.
 • Iniciar la catalogació i restauració de tot l'antic sistema de regadiu.
+ mobilitat responsable i transport públic
Cal assegurar un transport públic útil i barat, així com una mobilitat cabal.
 • Complementarem les ajudes del Govern per a què els bitllets d'autobús surtin encara més barats als deianencs.
 • Farem una aturada a can Quet en sentit Deià-Palma.
 • Lluitarem per a què els deianencs també gaudeixin del descompte al túnel de Sóller.
 • Farem una baixada segura per a què els infants no corrin perill quan baixin a l'escola.
 • Crearem un passeig que anirà des de l'església i des del c/ Pintor Sanjuan fins a l'escola.
 • Continuarem la construcció de la passarel·la.
+ recursos naturals: energia i aigua
Volem que Deià sigui, a mitjà termini, en un poble capdavanter en la implantació de les energies renovables. Aprofitarem i canalitzarem les ajudes de la UE, del Govern i del Consell en aquest sentit, especialment en edificis públics.
Així mateix volem aprofitar millor els recursos hídrics de Deià.
+ esport
S'ha de fomentar l'associacionisme esportiu i de base, per a aconseguir una societat més cohesionada i sana.
 • Donarem suport a l'esport base, especialment el dels més menuts i joves, i continuarem amb el suport donat a la petanca, al futbol i al ciclisme.
 • Mantendrem el Trofeu Deià a la Challenge Mallorca.
 • Farem més tornejos esportius per festes.
 • Potenciarem els tornejos esportius entre municipis de la Serra de Tramuntana, així com els l'esport escolar.
 • Estudiarem la manera que els deianencs disposin d'accés de forma còmoda i barata a una piscina pública.
+ recollida selectiva
Cal millorar el sistema, que actualment es mostra ineficaç i car.
 • Millorarem l'estat del Punt Verd.
 • En un primer moment, i abans d'implantar un altre sistema, multiplicarem els punts i contenidors de reciclatge, repartits per diversos punts del municipi.
 • Implementarem, al llarg d'aquests quatre anys, en base a un procés participatiu i adaptant-nos a la realitat social de Deià, un sistema de recollida selectiva a domicili.
+ agricultura
L’agricultura està en clar retrocés al poble i només es conserva de manera residual. Com a agent conservador del paisatge, del qual vivim, trobam que ha de ser potenciat.
 • Crearem un servei gratuït i regular de transport de productes agrícoles fins a les cooperatives de Sóller durant les principals collites de l’any.
 • Farem cursos d’agricultura ecològica.
 • Crearem una Taula municipal de l’agricultura, per a que aquells que es dediquin total o parcialment a aquesta tasca puguin proposar les mesures que trobin adients a l’Ajuntament, associacions i/o partits polítics
+ Cala
La Cala és un dels llocs més emblemàtics del nostre poble, tant per als deianencs com per als visitants.
 • La dotarem de diversos serveis: vigilant, WC públic a l'aparcament, etc.
 • Millorarem el sistema de boies.
 • Farem neteges de l'arena i el rocam.
 • Estudiarem aillar una zona dels grumers per a què hi nedin els nins. 
IDENTITAT
+ biblioteca 
Una biblioteca és un lloc en què es fomenta la lectura, l'estudi i les activitats culturals. Per això en crearem una a una dependència municipal que habilitarem aposta. Dins aquesta biblioteca establirem un fons bibliogràfic sobre Deià.
+ interculturalitat
Deià ha deixat de ser un referent en la multiculturalitat integrada. Nosaltres volem que l’Ajuntament sigui promotor de les trobades entre les riquíssimes i diverses cultures que conviuen en el nostre poble.
 • Fomentarem el coneixement de llengües oficials entre els forans i de les estrangeres entre els autòctons.
 • Introduirem la interculturalitat en les celebracions i activitats municipals.
 • Organitzarem, almanco una vegada cada any, un encontre entre cultures.
+ potenciació de la llengua pròpia
Deià és dels tres pobles que no ha fet cap política de normalització lingüística, i a molts organismes segueix essent oficial la forma “Deyá”. Per això, iniciarem un programa de normalització dels topònims i de la rotulació dels carrers i, així com de suport al català (especialment en l'organització de classes dels diversos nivells).
+ suport a la creació artística
Deià és un focus de creació artística, no només en el passat sinó també en l'actualitat. Per això cal donar-li suport i no seguir vivint de rentes.
 • Tornarem a posar en marxa el Festival Internacional de Rock de Deià.
 • Potenciarem els grups de música deianencs.
 • Crearem el premi de poesia en català “Notes de Deià”.
 • Recuperarem el premi de poesia multilingüe “Robert Graves”.
 • Crearem una pàgina web per a donar difusió i suport comercial als pintors deianencs.

+ festes participatives i comunitàries
Les festes són un moment de trobada i d'esbarjo, però també haurien de ser el fruit de la feina de la gent d'aquí. Defugirem el model de festes contractades a una empresa i apostarem per unes celebracions participatives, decidides i protagonitzades pels habitants de Deià.
A més, ampliarem el calendari festiu de Deià, potenciant les que ja es fan (Nadal, cap d'any, Reis, foguerons, carnaval, Pasqua, Sant Joan, les Verges), reintroduint-ne de perdudes (festes de Llucalcari, festes de la lluna plena, festes patronals d'hivern, etc.) i implantant-ne de noves (diada de Mallorca, dia de les Illes Balears i dia en què ens independitzàrem de Valldemossa). En el marc d'aquestes celebracions, estudiar la introducció d'una fira.
+ noves tecnologies
Les noves tecnologies ens obrin al món, alhora que universalitzen el coneixement.
 • Impulsarem unes millors connexions d'internet.
 • Implantarem zones de wifi municipal.
 • Situarem uns quants ordinadors a la biblioteca, per a garantir que tothom hi tengui accés.
+ activitats socials i culturals
Les activitats socioculturals donen vida al poble, especialment durant els mesos d'hivern.
 • Organitzarem cursos i tallers, amb la idea de la formació continuada, a partir dels interessos comunitaris. Vetllarem per a què els seus horaris siguin compatibles amb la jornada laboral estàndard.
 • Donarem suport al grup de teatre, al d'artesans i al cor.
 • Crearem un cicle de teatre amateur-professional.
 • Treballarem amb l'Associació de Veïns i amb la resta d'associacions del poble en l'organització d'events socioculturals.
 • Ajudarem a organitzar events com Tertúlies@Deià, Deià Heydays o Idea Deià.
 • Revitalitzarem Ca n'Alluny com a centre d'events culturals.
 • Donarem continuïtat al mercadet setmanal.
+ suport a la tercera edat
La tercera edat té molt a dir i a ensenyar. Per això:
 • Treballarem colze a colze amb l'Associació de la Tercera Edat, donant-li suport i assessoria en allò que vulgui fer.
 • Posarem en marxa programes d'aprenentatge intergeneracional.
 • Impulsarem cursos específics per a mantenir la salut dels més grans (de memòria, gimnàstica, etc.), sempre d'acord amb l'Associació de la Tercera Edat.
+ suport als joves
Els joves són el futur, però també el present. Tot i això, han estat els grans oblidats de les polítiques municipals. Nosaltres els volem posar en el centre de les decisions.
 • Fomentarem la creació d'una associació de joves.
 • Donarem suport i assessoria a les seves demandes.
 • Estudiarem posar en marxa un revetlla bus (per ventura mancomunat amb altres pobles propers) per a evitar que s'agafi el cotxe per sortir de festa.
 • Oferirem ajudes fiscals per a què puguin accedir a un lloguer.
 • Ofertarem més activitats específicament per a joves, demanant al Consell la figura d'un dinamitzador juvenil per a Deià, amb especial atenció a l'oci alternatiu.

ALTERNATIVA

+ gestió de qualitat
Tot i que el batle ha tengut 8 anys de dedicació exclusiva, l'Ajuntament mai havia estat tan abandonat. Tenim més recursos humans i materials que mai, però no s'aprofiten.
Nosaltres volem cercar l'excel·lència dels serveis públics, i per això ens comprometem a estar-hi al damunt, amb una bona planificació i control.
Així mateix, ens comprometem a acabar amb el deute, reduir la despesa corrent, d'alts càrrecs i de representació.
+ impostos assumibles
Viure a Deià no pot ser un luxe. Els imposts, que són necessaris, no poden castigar el fet de ser deianenc ni suposar un greuge comparatiu.
 • Disminuirem i farem progressiu l'IBI per a les rendes mitjanes i baixes, a més d'aprofundir en el tema de les bonificacions.
 • Estudiarem donar més pes a l'IAE i l'ICIO.
 • Mantendrem el fraccionament del pagament dels impostos municipals.
+ serveis públics no concessionats
A Deià tenim tots els serveis (aigua, fems, clavegueram, ORA) concessionats, però nosaltres consideram que els governants han de ser capaços de gestionar-los directament. Per això:
 • Anirem recuperant, en la mesura que sigui possible, els serveis públics concessionats.
 • Així, els deianencs no hauran de pagar el marge de benefici empresarial a la factura de l'aigua, del fems i del clavegueram, i hauran d'abonar el cost exacte del servei.
 • Pel que fa a l'ORA, permetrà que tots els beneficis se'ls quedi l'Ajuntament.
+ serveis socials
Els serveis socials són, amb l'educació i la cultura, la base de l'estat de benestar. Per això
 • Incrementarem els recursos destinats a Serveis Socials, i n'aclarirem la carta de serveis.
 • Continuarem amb les ajudes a l'educació en tots els seus nivells.
 • Mantindrem l'escoleta.
 • Estudiarem la posada en marxa del menjador escolar a Deià.
 • Elaborarem un pla anticrisi, amb mesures per evitar l'exclusió social i per a fomentar la reinserció en el mercat de treball.
+ suport als petits empresaris
Els petits empresaris han de tenir el suport de l'Ajuntament per a desenvolupar la seva tasca. Per això:
 • Els escoltarem, creant una taula de negocis deianencs.
 • Donarem resposta a una de les seves demandes: l'augment d'aparcaments, tenint en compte la minimització de l'impacte ambiental.
 • Donarem suport als emprenedors, amb bonificacions fiscals i assessoria.
 • Impulsarem la fórmula empresarial de la cooperativa.


Retornar a les nostres arrels com a poble exigeix el coratge de rompre amb totes les formes amb les que estam acostumats a que ens governin, el repte és assumir el fons que ens identifica com a poble. Per això la nostra intenció és posar en marxa una cultura política que tengui com a eix els vertaders valors de la Democràcia: el consens, la pluralitat, la tolerància i la participació ciutadana.
L’escenari concret per a integrar aquesta proposta el conforma el nostre Entorn, un paisatge gairebé idíl·lic amb un rerefons malferit pel desequilibri urbanístic. Cada racó és testimoni passiu del nostre passat i present, de la nostra història i de la nostra essència, de la nostra Identitat.
La identitat ens diu qui som i d’on venim, i ens permet projectar un camí cap al futur. Un camí que combini tradició i modernitat, on la multiculturalitat ens enriqueixi i la tradició ens afirmi; on no tinguem por de somiar, dissenyar, experimentar, un destí millor per al nostre poble, una bona
Alternativa.

  Vídeo campanya 2011

  Muntarà!