dijous, 27 de març del 2014

MOCIÓ SOBRE LA PRESÈNCIA D'AMIANT A L'IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS


La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, en resposta escrita al diputat David Abril de MÉS per Mallorca, va reconèixer que a les Illes Balears encara hi ha 35 centres educatius amb plaques de fibrociment (conegudes com “uralita”) fabricades abans del 2001, és a dir, amb amiant a la seva composició (REG15374/2013, de data 28 de gener de 2014). Entre aquests centres hi figura el nostre institut de referència, l'IES Guillem Colom Casasnovas.

L’amiant és un mineral format per fibres microscòpiques, àmpliament utilitzat en els sectors industrial i de la construcció, així com en l’àmbit domèstic, donades les seves propietats aïllants i ignífugues. L’amiant es pot presentar sol o bé barrejat amb altres materials, com seria el cas del fibrociment, que és una barreja de ciment pòrtland i amiant, i que és conegut popularment amb el nom d’uralita.

Si el fibrociment està en bon estat no és perillós per a la salut. El perill s’esdevé si aquest material es trenca, es desgasta o es manipula indegudament. En aquests casos, les fibres d’amiant es poden desprendre i quedar suspeses en l’aire, per això la inhalació mantinguda d’aquestes fibres pot produir perilloses malalties, la principal de les quals és l'asbestosi o fibrosi pulmonar. Aquesta malaltia és greu, progressiva i a llarg plaç, i es desenvolupa als pulmons: n'irrita els teixits i en provoca la cicatrització. A més, l'amiant ha estat classificat com un cancerigen humà per l'Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer, principalment de pulmó i mesotelioma.

Pels seus perills, des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya, per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. A més, i òbviament, s'ha anat retirant de la major part dels centres educatius i sanitaris, especialment sensibles a aquest tema.

La manca de recursos no pot ser una excusa per a acabar amb la retirada de les “uralites” amb amiant dels nostres centres educatius. Primer, perquè la Conselleria ha trobat recursos per la seva innecessària campanya antillaços o per viatjar fins a Suïssa per visitar escoles, per exemple. Segon, perquè l'actual consellera ha assegurat que hi havia una partida per a aquest afer.

Per tot això proposam aprovar els següents

ACORDS

1.- L’Ajuntament de Deià insta el departament d’Educació a fixar de forma urgent un calendari públic de reparació i substitució de les “uralites” amb amiant de l'IES Guillem Colom Casasnovas.

2.- L'Ajuntament de Deià insta el departament d'Educació a fer el mateix amb la resta de centres educatius en què encara hi ha “uralites” amb amiant.


3.- L'Ajuntament de Deià traslladarà aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, a la direcció de l'IES Guillem Colom Casasnovas i als ajuntaments de Bunyola, Fornalutx i Sóller.