dissabte, 28 de maig de 2011

MOLTES GRÀCIES, DE TOT COR

Temps hi haurà per interpretar amb calma els resultats que les eleccions del passat diumenge, però dues coses són innegables: per una banda, que el PP va revalidar la seva majoria absoluta, i per tant es mereix la nostra enhorabona; per l'altra, que les nostres propostes i la nostra manera de fer feina varen pujar espectacularment, davant un daltabaix de l'opció continuista, evidenciant que les coses no s'estaven fent bé i que el canvi és necessari, governi qui governi.


Però el que volem fer ara és donar les gràcies a qui ens heu votat. Gràcies pel vostre suport, per la vostra confiança, per la vostra complicitat.


També volíem donar les gràcies a tots els que heu participat en la campanya, que ens heu ajudat a arribar al màxim possible de gent, que ens heu donat idees pel programa, que ens heu assessorat, animat i aconsellat, que ens heu fet arribar el vostre suport, ens heu telefonat o que ens heu dirigit una mirada còmplice quan ens trobàvem. Sense vosaltres aquest resultat no hagués estat possible.


Evidentment, també volem donar les gràcies a les nostres parelles, famílies i amics, que heu suportat les nostres absències i aguantat els nostres nirvis. Sense vosaltres no haguéssim pogut acabar vius la campanya!


A tots aquells que heu donat la cara per Agrupació DEIA, defensant-la i recomanant-la als bars, carrers i botigues; i molt especialment a totes i tots els que heu anat a les llistes sabent que la discrepància es persegueix a Deià, moltíssimes gràcies!


A na Francisca, na Maria, na Sara i na Cris, per haver mantengut viu el foc de l'esperança durant 8 anys, mil gràcies.


164 vots i 3 regidors és un resultat històric, a les portes de guanyar. El canvi és inaturable, però som conscients que ara depèn de la feina que facem com oposició, vigilant el govern i fent arribar les vostres propostes. Esperam estar a l'altura. Vos asseguram que ens hi deixarem la pell.


Però ara, més que mai, vos volem donar les gràcies. De tot cor!

dimarts, 17 de maig de 2011

Programa electoral 2011


DEMOCRÀCIA

+ transparència
Des dels Ajuntaments gestionam els recursos, el patrimoni i els serveis de tothom, per això cal que tothom tengui tota la informació que calgui:
Oferirem i publicarem les informacions que siguin d'interès comunitari.
Publicarem periòdicament les nostres declaracions patrimonials; arran de la corrupció de PP i UM, plana la sospita sobre tots aquells que participam en política, ja que és necessari que la ciutadania confiï en els seus representants.
Farem una auditoria externa per aclarir els comptes dels darrers anys, que no trobam clars; però també n'encarregarem de la nostra gestió, per assegurar un control professional independent.

+ participació
Creim que la gent ha de decidir què vol que es faci al seu poble, i no només amb un vot cada quatre anys. Per això:
Aprovarem una Ordenança de Participació Ciutadana, que inclourà taules de participació, consultes ciutadanes, etc.
Posarem en marxa el sistema de “pressupostos participatius”.
L'Agenda Local 21 serà l'instrument per conjugar la participació i temes de sostenibilitat: urbanisme, recollida selectiva, etc.
+ foment de l'associacionisme
Les associacions donen vida a un poble, fomentant les relacions dels seus membres i dinamitzant la comunitat amb les seves activitats. Per això, les ajudarem i les escoltarem:
Crearem una ajuda permanent per a les associacions deianenques, per fomentar-ne l'autonomia.
Els oferirem assessoria davant la burocràcia.
Tendran veu als plens municipals.
Crearem una taula municipal d'associacions on puguin dialogar entre elles, amb l’ajuntament i amb els partits polítics.
Els donarem suport econòmic i sobretot de serveis per a realitzar les activitats que vulguin desenvolupar.

+ legalitat
L'Ajuntament ha actuat diverses vegades d'esquena a la legalitat: xalets de Llucalcari, concessió del clavegueram, etc. Això no pot tornar a passar. I afegim que NO permetrem que les deianenques i els deianencs paguin cap mala actuació dels seus antics governants.

+ debat
El debat, la sana confrontació d'idees, és la base de qualsevol democràcia. Per això:
Crearem un Debat Anual sobre l'Estat del Poble.
Farem els plens l'horabaixa, per a què tothom hi pugui assistir i veure què fan els seus representants.
Després de cada ple, farem un torn obert de paraula per al públic.

+ mitjans de comunicació
Una altra cosa que demostra la maduresa d'una democràcia és la llibertat pluralitat i independència dels mitjans de comunicació.
Donarem una subvenció específica per a s'Encruia (o qualsevol publicació municipal que pugui sortir), independentment de si ens critiquen o no.
Estudiarem la possibilitat de crear una ràdio municipal (basant-nos en l'experiència de Puigpunyent).
Farem gestions per a que arribin tots els mitjans de comunicació possibles (especialment TV i ràdio).

+ qualitat institucional

La lleialtat institucional és cabdal per al bon funcionament d'un país; per això, ens comprometem a cooperar amb el Consell i el Govern independentment de qui hi governi.
Així mateix, cal aprofitar una institució que tenim però que quasi no empram: la Mancomunitat.
Plantejarem possibles mancomunitats de serveis.
Estudiarem trobades de diversos tipus entre els pobles de la comarca.

ENTORN

+ urbanisme respectuós
El nostre paisatge és el nostre principal patrimoni, i també la nostra font de riquesa. Viure a Deià ha de ser possible, però s'ha de conjugar amb un respecte escrupulós per al medi ambient:
 • Impulsarem unes noves NNSS que afavoreixin el creixement al voltant dels nuclis històrics i n'aturin la dispersió.
 • Estudiarem un impost específic per a l'especulació.
 • Fomentarem el lloguer de les cases buides.
 • Col·laborarem amb uns nous habitatges de Protecció Oficial, però de lloguer.
 • Augmentarem el nombre d'aparcaments minimitzant-ne l'impacte.
 • Soterrarem tot el cablejat elèctric que encara queda enlairat.
+ camins públics
Aquesta legislatura hem aprovat, gràcies a les regidores de l'Agrupació, un catàleg de camins públics que si bé és incomplet representa una passa importantíssima per aturar el tancament de camins que són de tots. Cada vegada que se'n tanca un, se'ns roba una part del nostre patrimoni, se'ns impedeix arribar a racons de Deià que són nostres i s'avorta un actiu turístic principal.
 • Ampliarem el catàleg de camins, recuperant els tancats.
 • Recuperarem els camins públics que s'han tancat i es puguin tancar.
 • Treballarem per a què els caminants respectin les propietats per les quals transcorren els camins públics.
+ patrimoni
El patrimoni cultural, arquitectònic i natural de Deià és impressionant; moltes vegades som els primers que el desconeixem i l'amagam als nostres visitants. Aquest abandonament està causant el seu deteriorament, que en alguns casos pot resultar irreversible.
 • Ampliarem el catàleg de béns patrimonials.
 • Crearem uns itineraris per a què mallorquins i turistes coneguin el nostre patrimoni.
 • Iniciar la catalogació i restauració de tot l'antic sistema de regadiu.
+ mobilitat responsable i transport públic
Cal assegurar un transport públic útil i barat, així com una mobilitat cabal.
 • Complementarem les ajudes del Govern per a què els bitllets d'autobús surtin encara més barats als deianencs.
 • Farem una aturada a can Quet en sentit Deià-Palma.
 • Lluitarem per a què els deianencs també gaudeixin del descompte al túnel de Sóller.
 • Farem una baixada segura per a què els infants no corrin perill quan baixin a l'escola.
 • Crearem un passeig que anirà des de l'església i des del c/ Pintor Sanjuan fins a l'escola.
 • Continuarem la construcció de la passarel·la.
+ recursos naturals: energia i aigua
Volem que Deià sigui, a mitjà termini, en un poble capdavanter en la implantació de les energies renovables. Aprofitarem i canalitzarem les ajudes de la UE, del Govern i del Consell en aquest sentit, especialment en edificis públics.
Així mateix volem aprofitar millor els recursos hídrics de Deià.
+ esport
S'ha de fomentar l'associacionisme esportiu i de base, per a aconseguir una societat més cohesionada i sana.
 • Donarem suport a l'esport base, especialment el dels més menuts i joves, i continuarem amb el suport donat a la petanca, al futbol i al ciclisme.
 • Mantendrem el Trofeu Deià a la Challenge Mallorca.
 • Farem més tornejos esportius per festes.
 • Potenciarem els tornejos esportius entre municipis de la Serra de Tramuntana, així com els l'esport escolar.
 • Estudiarem la manera que els deianencs disposin d'accés de forma còmoda i barata a una piscina pública.
+ recollida selectiva
Cal millorar el sistema, que actualment es mostra ineficaç i car.
 • Millorarem l'estat del Punt Verd.
 • En un primer moment, i abans d'implantar un altre sistema, multiplicarem els punts i contenidors de reciclatge, repartits per diversos punts del municipi.
 • Implementarem, al llarg d'aquests quatre anys, en base a un procés participatiu i adaptant-nos a la realitat social de Deià, un sistema de recollida selectiva a domicili.
+ agricultura
L’agricultura està en clar retrocés al poble i només es conserva de manera residual. Com a agent conservador del paisatge, del qual vivim, trobam que ha de ser potenciat.
 • Crearem un servei gratuït i regular de transport de productes agrícoles fins a les cooperatives de Sóller durant les principals collites de l’any.
 • Farem cursos d’agricultura ecològica.
 • Crearem una Taula municipal de l’agricultura, per a que aquells que es dediquin total o parcialment a aquesta tasca puguin proposar les mesures que trobin adients a l’Ajuntament, associacions i/o partits polítics
+ Cala
La Cala és un dels llocs més emblemàtics del nostre poble, tant per als deianencs com per als visitants.
 • La dotarem de diversos serveis: vigilant, WC públic a l'aparcament, etc.
 • Millorarem el sistema de boies.
 • Farem neteges de l'arena i el rocam.
 • Estudiarem aillar una zona dels grumers per a què hi nedin els nins. 
IDENTITAT
+ biblioteca 
Una biblioteca és un lloc en què es fomenta la lectura, l'estudi i les activitats culturals. Per això en crearem una a una dependència municipal que habilitarem aposta. Dins aquesta biblioteca establirem un fons bibliogràfic sobre Deià.
+ interculturalitat
Deià ha deixat de ser un referent en la multiculturalitat integrada. Nosaltres volem que l’Ajuntament sigui promotor de les trobades entre les riquíssimes i diverses cultures que conviuen en el nostre poble.
 • Fomentarem el coneixement de llengües oficials entre els forans i de les estrangeres entre els autòctons.
 • Introduirem la interculturalitat en les celebracions i activitats municipals.
 • Organitzarem, almanco una vegada cada any, un encontre entre cultures.
+ potenciació de la llengua pròpia
Deià és dels tres pobles que no ha fet cap política de normalització lingüística, i a molts organismes segueix essent oficial la forma “Deyá”. Per això, iniciarem un programa de normalització dels topònims i de la rotulació dels carrers i, així com de suport al català (especialment en l'organització de classes dels diversos nivells).
+ suport a la creació artística
Deià és un focus de creació artística, no només en el passat sinó també en l'actualitat. Per això cal donar-li suport i no seguir vivint de rentes.
 • Tornarem a posar en marxa el Festival Internacional de Rock de Deià.
 • Potenciarem els grups de música deianencs.
 • Crearem el premi de poesia en català “Notes de Deià”.
 • Recuperarem el premi de poesia multilingüe “Robert Graves”.
 • Crearem una pàgina web per a donar difusió i suport comercial als pintors deianencs.

+ festes participatives i comunitàries
Les festes són un moment de trobada i d'esbarjo, però també haurien de ser el fruit de la feina de la gent d'aquí. Defugirem el model de festes contractades a una empresa i apostarem per unes celebracions participatives, decidides i protagonitzades pels habitants de Deià.
A més, ampliarem el calendari festiu de Deià, potenciant les que ja es fan (Nadal, cap d'any, Reis, foguerons, carnaval, Pasqua, Sant Joan, les Verges), reintroduint-ne de perdudes (festes de Llucalcari, festes de la lluna plena, festes patronals d'hivern, etc.) i implantant-ne de noves (diada de Mallorca, dia de les Illes Balears i dia en què ens independitzàrem de Valldemossa). En el marc d'aquestes celebracions, estudiar la introducció d'una fira.
+ noves tecnologies
Les noves tecnologies ens obrin al món, alhora que universalitzen el coneixement.
 • Impulsarem unes millors connexions d'internet.
 • Implantarem zones de wifi municipal.
 • Situarem uns quants ordinadors a la biblioteca, per a garantir que tothom hi tengui accés.
+ activitats socials i culturals
Les activitats socioculturals donen vida al poble, especialment durant els mesos d'hivern.
 • Organitzarem cursos i tallers, amb la idea de la formació continuada, a partir dels interessos comunitaris. Vetllarem per a què els seus horaris siguin compatibles amb la jornada laboral estàndard.
 • Donarem suport al grup de teatre, al d'artesans i al cor.
 • Crearem un cicle de teatre amateur-professional.
 • Treballarem amb l'Associació de Veïns i amb la resta d'associacions del poble en l'organització d'events socioculturals.
 • Ajudarem a organitzar events com Tertúlies@Deià, Deià Heydays o Idea Deià.
 • Revitalitzarem Ca n'Alluny com a centre d'events culturals.
 • Donarem continuïtat al mercadet setmanal.
+ suport a la tercera edat
La tercera edat té molt a dir i a ensenyar. Per això:
 • Treballarem colze a colze amb l'Associació de la Tercera Edat, donant-li suport i assessoria en allò que vulgui fer.
 • Posarem en marxa programes d'aprenentatge intergeneracional.
 • Impulsarem cursos específics per a mantenir la salut dels més grans (de memòria, gimnàstica, etc.), sempre d'acord amb l'Associació de la Tercera Edat.
+ suport als joves
Els joves són el futur, però també el present. Tot i això, han estat els grans oblidats de les polítiques municipals. Nosaltres els volem posar en el centre de les decisions.
 • Fomentarem la creació d'una associació de joves.
 • Donarem suport i assessoria a les seves demandes.
 • Estudiarem posar en marxa un revetlla bus (per ventura mancomunat amb altres pobles propers) per a evitar que s'agafi el cotxe per sortir de festa.
 • Oferirem ajudes fiscals per a què puguin accedir a un lloguer.
 • Ofertarem més activitats específicament per a joves, demanant al Consell la figura d'un dinamitzador juvenil per a Deià, amb especial atenció a l'oci alternatiu.

ALTERNATIVA

+ gestió de qualitat
Tot i que el batle ha tengut 8 anys de dedicació exclusiva, l'Ajuntament mai havia estat tan abandonat. Tenim més recursos humans i materials que mai, però no s'aprofiten.
Nosaltres volem cercar l'excel·lència dels serveis públics, i per això ens comprometem a estar-hi al damunt, amb una bona planificació i control.
Així mateix, ens comprometem a acabar amb el deute, reduir la despesa corrent, d'alts càrrecs i de representació.
+ impostos assumibles
Viure a Deià no pot ser un luxe. Els imposts, que són necessaris, no poden castigar el fet de ser deianenc ni suposar un greuge comparatiu.
 • Disminuirem i farem progressiu l'IBI per a les rendes mitjanes i baixes, a més d'aprofundir en el tema de les bonificacions.
 • Estudiarem donar més pes a l'IAE i l'ICIO.
 • Mantendrem el fraccionament del pagament dels impostos municipals.
+ serveis públics no concessionats
A Deià tenim tots els serveis (aigua, fems, clavegueram, ORA) concessionats, però nosaltres consideram que els governants han de ser capaços de gestionar-los directament. Per això:
 • Anirem recuperant, en la mesura que sigui possible, els serveis públics concessionats.
 • Així, els deianencs no hauran de pagar el marge de benefici empresarial a la factura de l'aigua, del fems i del clavegueram, i hauran d'abonar el cost exacte del servei.
 • Pel que fa a l'ORA, permetrà que tots els beneficis se'ls quedi l'Ajuntament.
+ serveis socials
Els serveis socials són, amb l'educació i la cultura, la base de l'estat de benestar. Per això
 • Incrementarem els recursos destinats a Serveis Socials, i n'aclarirem la carta de serveis.
 • Continuarem amb les ajudes a l'educació en tots els seus nivells.
 • Mantindrem l'escoleta.
 • Estudiarem la posada en marxa del menjador escolar a Deià.
 • Elaborarem un pla anticrisi, amb mesures per evitar l'exclusió social i per a fomentar la reinserció en el mercat de treball.
+ suport als petits empresaris
Els petits empresaris han de tenir el suport de l'Ajuntament per a desenvolupar la seva tasca. Per això:
 • Els escoltarem, creant una taula de negocis deianencs.
 • Donarem resposta a una de les seves demandes: l'augment d'aparcaments, tenint en compte la minimització de l'impacte ambiental.
 • Donarem suport als emprenedors, amb bonificacions fiscals i assessoria.
 • Impulsarem la fórmula empresarial de la cooperativa.


Retornar a les nostres arrels com a poble exigeix el coratge de rompre amb totes les formes amb les que estam acostumats a que ens governin, el repte és assumir el fons que ens identifica com a poble. Per això la nostra intenció és posar en marxa una cultura política que tengui com a eix els vertaders valors de la Democràcia: el consens, la pluralitat, la tolerància i la participació ciutadana.
L’escenari concret per a integrar aquesta proposta el conforma el nostre Entorn, un paisatge gairebé idíl·lic amb un rerefons malferit pel desequilibri urbanístic. Cada racó és testimoni passiu del nostre passat i present, de la nostra història i de la nostra essència, de la nostra Identitat.
La identitat ens diu qui som i d’on venim, i ens permet projectar un camí cap al futur. Un camí que combini tradició i modernitat, on la multiculturalitat ens enriqueixi i la tradició ens afirmi; on no tinguem por de somiar, dissenyar, experimentar, un destí millor per al nostre poble, una bona
Alternativa.

  Vídeo campanya 2011

  Muntarà!

  diumenge, 1 de maig de 2011

  EL GOVERN MUNICIPAL DE DEIÀ ES MENJA EL PRESSUPOST

  DURANT EL 2010 EL PACTE PP-UM S'HA GASTAT 14.000€ EN RESTAURANTS I BARS

  Des de l'Agrupació DEIA trobam immoral que durant el 2010, en plena crisi econòmica, l'Ajuntament de Deià hagi gastat 13.836,99€ en restaurants i bars. En Jaume Crespí hauria de pensar que és batle d'un poble de 800 habitants i no l'ambaixador dels EEUU, abans de malgastar així els doblers públics.

  Consideram hipòcrita que el batle hagi sortit en els mitjans de comunicació prometent austeritat mentre malbaratava així més de 1.000€ mensuals, ben necessaris per a altres coses. Hi ha gent que en aquests moments ho passa molt malament, i tot i així paga puntualment els seus impostos per a garantir que els serveis públics funcionin; aquesta gent mereix més respecte.

  Així mateix, criticam que bona part d'aquests 14.000€ s'hagi fet en restaurants de fora del municipi; pel que fa als doblers gastats a Deià, la distribució és ben desequilibrada, amb restaurants i bars que passen el parell de milers d'euros i d'altres que no en reben ni un.

  Per tot això, trobam que el batle i els que conformen el govern actual estan desacreditats per a prometre austeritat. Des de l'Agrupació DEIA ens comprometem a reduir de forma espectacular les “despeses de representació”, així com a publicar mensualment el que hi gastam, especificant els assistents i deixant clar quin benefici n'ha tret el poble.