dimarts, 25 de novembre del 2014

Precs i preguntes ple novembre 2014


El passat 6 d'octubre vàrem registrar aquestes preguntes sobre el subministrament d'aigua a l'estiu i encara no n'hem obtingut resposta:
  • Quants camions-cisterna d'aigua potable s'han duit aquest estiu per emplenar els dipòsits municipals?
  • Quants de kilolitres s'han duit?
  • Quin cost ha tengut per a l'Ajuntament o per a l'empresa concessionària?
  • Quines empreses han subministrat l'aigua?
  • Com així es varen seguir duent camions durant dies després de les pluges d'octubre?
Se'ns diu que estan a l'espera que GESBA els faci arribar la informació, i que ens la remetran per escrit quan la tenguin.

A can Bailon han posat una barrera dins el torrent. L'Ajuntament n'és conscient? És legal?
 
Ens diuen que no ho sabien, però que evidentment és un fet il·legal.

Al camí dels Ribassos hi ha una reixa protectora (un tram que va posar Protecció Civil i un altre a petició nostra), però després del botador de son Bauçà hi ha un bocí també perillós, tant per la timba com per la irregularitat del camí. Creim que s'hi hauria de posar remei.
 
Se'ns diu que ho tendran en compte i prendran les mesures adients.

El botador del camí dels Ribassos, abans d'arribar a son Bauçà des del Clot, està rompuda. S'hauria d'arreglar, i millor si es fa en forma d'escala i no en vertical.

Se'ns diu que ho tendran en compte i prendran les mesures adients.
El camí de sa Cala a son Bujosa és difícil de trobar per la quantitat de mates que el tapen. S'haurien de retallar.

Se'ns diu que ho tendran en compte i prendran les mesures adients.

L'any passat vàrem aprovar una moció en contra de les fumigacions, i en un dels acords demanàvem al Consell que no fumigàs les carreteres del nostre terme municipal, però tot i així ho va fer; enguany se li ha recordat?

Se'ns diu que el Consell ha decidit no fumigar cap carretera, ni a Deià ni enlloc de Mallorca.

Fins quan es mantendrà a la senyora Ventura Muntaner com a càrrec de confiança?

Se'ns diu que que no tenen data límit. Nosaltres manifestam la necessitat d'acabar amb aquesta situació i despesa.

Saben de què són les obres que s'estan fent a la nova casa de sa Pedrissa, davant sa Marineta?
 
Ens diuen que és una casa agrícola, i que té tots els permisos de l'Ajuntament i del Consell.

Hem rebut queixes d'obres que comencen abans de les 8:00 del matí. Quina és la normativa de renous a l'hivern respecte l'horari?
 
De 8:00 a 18:00; si cap veí detecta que es fa renou en un altre horari ho ha de comunicar a l'Ajuntament.

MOCIÓ DECLARACIÓ MUNICIPI ANTITAURÍ

Atès que Deià és un poble sensible envers els animals i el tracte que han de rebre i que aquest tipus d’espectacle ens omple de vergonya i d’indignació, en tant que és manifestament contrari a la tendència evolutiva que estan demostrant la resta de països civilitzats del món.
 Atès que és una voluntat manifesta d’aquest Consistori fomentar els valors del respecte a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves vessants, l’educació basada en el respecte, la convivència i representativitat en la societat, i que aquests espectacles no estan en consonància amb els esmentats valors i contribueixen a fomentar una educació contraria al respecte a la vida en totes les seves formes i expressions, fomentant la cosificació dels animals.
 Atès que més de 92 municipis de l’Estat ja s’han declarat favorables als drets dels animals. I del reconeixement en considerar als animals com a organismes dotats de sensibilitat psíquica, a més de física.
 
En virtut de l’exposat, ACORDAM:

 Primer.- Declarar Deià municipi amic dels animals i respectuos amb els seus drets.

Segon.- Que Deià esdevingui poble antitaurí, contrari a la pràctica de les curses de toros i a l’exercici de qualsevol tipus de violència envers els animals que els pugui causar estats d’ansietat, por, maltractament, patiment o qualsevol dany físic o psicològic.
 
Esmena PP: Segon.- Que Deià esdevingui contrari a l’exercici de qualsevol tipus de violència envers els animals que els pugui causar estats d’ansietat, por, maltractament, patiment o qualsevol dany físic o psicològic.
 Tercer.- Manifestar la nostra voluntat que no es celebrin curses de toros ni altres espectacles on es produeixi la mort o s’infligeixi estrès psicofísic a un animal en cap plaça de toros de les Illes Balears, així com que aquests espais es converteixin en equipaments públics o tinguin altres finalitats, en consonància als acords d’aquesta moció.
 
 Esmena PP: Tercer.- Manifestar la nostra voluntat que no es celebrin espectacles on es produeixi la mort o s’infligeixi estrès psicofísic a un animal.
 
Quart.- Sol·licitar al Parlament de les Illes Balears la redacció d’una nova Llei autonòmica de Protecció Animal que reguli la protecció integral dels animals tant domèstics com salvatges i que prohibeixi la tauromàquia en totes les seves formes, així com qualsevol espectacle que produeixi patiment a un animal.
 
Esmena PP: Quart.- Sol·licitar al Parlament de les Illes Balears la redacció d’una nova Llei autonòmica de Protecció Animal que reguli la protecció integral dels animals tant domèstics com salvatges i que prohibeixi qualsevol espectacle que produeixi patiment a un animal.
 
Cinquè.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca, Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i a les entitats que treballen pel benestar animal de les Illes Balears.
 
S'aprova per unanimitat amb les esmenes del PP.

MOCIÓ DE SUPORT EN LA LLUITA CONTRA L'EBOLA

L'epidèmia d'ebola de 2014 és el major brot epidèmic d'aquesta malaltia, originat el desembre de 2013 a Guinea i extès posteriorment a Libèria, Serra Leona, Nigèria, el Senegal, els Estatuts Units, Espanya i Malí. Cap el 10 d'octubre de 2014, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), s'havien registrat 8.400 infeccions i 4.033 morts a tot el món per mor d'aquest brot, la majoria d'ells als països de l'Àfrica Occidental; segons les autoritats mèdiques, si no es controla prest aquest brot, el número d'afectats podria créixer de forma aritmètica, poguent arribant als 10.000 nous casos setmanals el novembre.

Diverses organitzacions, entre elles els Centres per al Control i Prevenció de Malalties, la Comissió Europea i la Comunitat Econòmica dels Estats d'Àfrica Occidental, han donat fons per ajudar a contrarestar la seva propagació. Aquest brot és el més greu dels registrats, tant pel que fa a malalts com a difunts, amb una taxa de mortalitat de prop del 70%. Segons el Comité d'Emergències convocat per l'OMS, s'han complit les condicions per a declarar una emergència de salut pública d'importància internacional.

Per tot això proposam els següents

ACORDS
 
1.- L'Ajuntament de Deià vol explicitar el seu suport i agraïment a les entitats i persones que treballen en la cooperació per al desenvolupament, de forma molt especial als que estan lluitant contra la crisi de l'ebola a l'Àfrica Occidental.
 
2.- L'Ajuntament de Deià habilitarà una partida de 6.000€ que transferirà a Metges del Món i Creu Roja, a parts iguals, per a ajudar-los en la lluita contra l'ebola a l'Àfrica Occidental.

Esmena del PP: 2.- L'Ajuntament de Deià habilitarà una partida de 3.000€ que transferirà a Metges del Món.
 
3.- L'Ajuntament de Deià demana que els governs del món treballin per a acabar amb la pobresa i l'expoli d'Àfrica, raó final de l'epidèmia d'ebola i de tants altres mals que sofreix aquest continent.
 
S'aprova per unanimitat amb l'esmena del PP.