dissabte, 9 de juliol del 2016

Precs i preguntes ple juliol 2016

Com està el tema de la recollida selectiva?

Responen només fa una setmana del canvi de gestió, però que ha millorat d'ençà que ho duu Sóller Recicla, i que la recollida porta a porta de vidre als restaurants ha estat ben acollida. 

Ens vàrem entémer per la premsa que l'equip de govern té la proposta de fer una dessaladora a sa Cala. Quin projecte hi ha, ja que es va anunciar com una cosa factible? Hi ha estudi d'alternatives?

Responen que no és una proposta, sinó un projecte que vol fer GESBA. Explicam que no entenem que pugui sortir rentable, i que s'han d'estudiar totes les alternatives.

Pregam que s'estudiï una alternativa a la col·locació actual dels ordinadors de la biblioteca per permetre que també s'hi pugui anar a consultar llibres o simplement a fer deures estudiar amb apunts. La regidora Blanca Lobo explica una proposta.

Recullen la proposta.

Lamentam que els cartells turístics estiguin en castellà, anglès, alemany però no en català.

No n'eren conscients, i recullen la queixa per al futur.

Com està la proposta de regeneració de sa Cala? 

Informen que el Ministeri està elaborant un projecte en base a l'estudi de l'IMEDEA.

La brutor que generen la gran quantitat de iots que s'instal·len a sa Cala és un problema que hem d'afrontar de qualque manera, perquè encara que restin fora de les boies els olis, la benzina... i en els pitjors dels casos directament la brutor acaba arribant a la costa.

Recullen la preocupació, si bé es comparteix la dificultat de posar-hi solució.

Demanam que es posi un cartell a la baixada de Can Quet cap al Clot tot indicant que és un carrer sense sortida, ja que molts de cotxes s'hi fiquen intentant anar a sa Cala.

Recullen la proposta.

Tornam pregar que es posi un mirall a la curva del carrer Teix, a l'altura de la Font Fresca.

Recullen la proposta.

Donat que la tasca de regidor, també a l'oposició, és una tasca al servei dels ciutadans, demanam que, d'alguna manera puguem tenir un espai físic a l'Ajuntament on rebre periòdicament -setmanalment o quinzenalment- els deianencs i les deianenques que ens vulguin fer arribar les seves opinions o preguntes.

Ens diuen que poden disposar de la sala de plens.

Hem constatat que, sobretot a sa Cala, molts de cotxes aparquen a la zona de residents sense tarja verda i no hi hem vist cap multa. Pregam que s'hi posi solució.

Recullen la proposta.

Hem constatat moltes vegades que els distribuidors segueixen venint a qualsevol hora del dia, fins i tot a les de més afluència, produint greus embotellaments.

El regidor Xisco Arbona comparteix la percepció, i translladaran la queixa als policies municipals.


Repàs de les festes: bona idea la comissió de festes (que s'hauria de convocar per fer revisió), en general ben rebudes les noves aportacions i una cosa a millorar: la dispersió en el temps no va ser positiva.

Recullen l'aportació.